Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

Ny viden til at undgå vibrationer

Bernt Suikkanen fra COWI A/S har på baggrund af en hel del spørgsmål de sidste 8 år opdateret 2. udgave af den generelle vejledning fra december 2012 vedr. beregning af svingninger i gulve fra dynamisk personlast.

Opdateringen omfatter:

  • Forslag til komfortkriterier ved anvendelser, som ikke er omfattet af DS/EN 1990 DK NA – f.eks. gangbroer, altaner og sygehuse
  • Flere eksempler – f.eks. huldækkonstruktion med stålkompositbjælker og dæk i supermarked
  • Håndberegninger er erstattet af beregninger på grundlag af BEF standardprogrammer (rytmisk personlast og vibrationskomfort fra ganglast).

Forfatteren og øvrige ophavsmænd påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler i nærværende dokument, misforståelser m.v. som nærværende dokument kan give anledning til eller for valg af konstruktionsløsninger – eller tab som følge af konstruktioner designet/projekteret under anvendelse heraf.

Download

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

3. udgave. Juni 2020.
Bernt Suikkanen fra COWI A/S har på baggrund af en del spørgsmål gennem årene opdateret notatet ”Vibrationskomfort i dækkonstruktioner” med bl.a. forslag til komfortkriterier og flere eksempler.
Forfatteren og øvrige ophavsmænd påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler i nærværende dokument, misforståelser m.v. som nærværende dokument kan give anledning til eller for valg af konstruktionsløsninger – eller tab som følge af konstruktioner designet/projekteret under anvendelse heraf.

Hjælpeværktøjer
I de to nedenstående regneark kan beregnes svingninger og statisk ækvivalent statisk last fra rytmisk last og gang for typiske konstruktioner (vilkårlig konstruktion, simpel bjælke, udkraget bjælke og plade)

Regneark Rytmisk personlast svarende til eksempler i notat fra 2012

Regneark personlast svarende til eksempler i notat fra 2012

Download

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

December, 2012 - 2. udgave 

Bernt Suikkanen fra COWI A/S har opsamlet erfaringerne fra virkeligheden og indarbejdet dem i en ny udgave af notatet ”Vibrationskomfort i dækkonstruktioner”.I den nye udgave er der indført følgende ændringer:

- den fysiske model for dæk udsat for rytmisk personlast er ændret, således at personlasten udelukkende betragtes som en dynamisk last og ikke længere indgår som en passiv medsvingende masse

- det dynamiske elasticitetsmodul for beton er ændret til 1,1 gange betonens sekantelasticitetsmodul udtagen for huldækelementer, hvor der fortsat kan regnes med et elasticitetsmodul på 50 GPa på baggrund af COWi's undersøgelser i 2000-2001

- der er indsat en tabel med dæmpningsforhold opdelt efter bidrag fra konstruktion, indretning og aptering.


Med disse ændringer er beregningsforudsætningerne i overensstemmelse med "JRC Scientific and Technical Reports: Design of floor structures for human induced vibrations", 2009.

Hjælpeværktøjer
I de to nedenstående regneark kan beregnes svingninger og statisk ækvivalent statisk last fra rytmisk last og gang for typiske konstruktioner (vilkårlig konstruktion, simpel bjælke, udkraget bjælke og plade)

Regneark Rytmisk personlast svarende til de to eksempler i notatet ovenfor

Regneark Vibrationskomfort ganglast svarende til de to eksempler i notatet ovenfor

Download

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner

Dokumentationsrapport, 2009

Download

Vibrationskomfort i huldækskonstruktioner

Program til beregning af vibrationer fra gang på betonelementdæk

Download

Brugervejledning for beregningsprogram

Vejledning til beregning af vibrationer fra gang på betonelementdæk

Download

Vibrationer i betonelementdæk - Præsentation

Præsentation fra møde i december 2008 i Foreningen af anerkendte statikere

Tidligere udgaver

Her kan du læse tidligere udgaver af notatet:

Vibrationskomfort i dækkonstruktioner - oktober 2010