Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Lærebog på baggrund af Eurocodes

Læs eller download den nye redigerede udgave af Betonelementbyggeriers statik fra 2010

Download som pdf

Indholdsfortegnelse

1 GENERELT  11 
1.1 Introduktion  12
1.2 Teori og beregninger i praksis  14 
1.3 Dokumentation for bærende konstruktioner  15
2 GRUNDLÆGGENDE MATERIALEMODELLER   19 
2.1 Beton 20
2.2 Armeringsstål 36
2.3 Forspændingsstål 37
3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 39
3.1 Lodrette laster 40
3.2 Lastkombinationer 44
3.3 Lodret lastnedføring 47
3.4 Lastspecifikationer 56
3.5 Beregningsprogrammer 68
4 HOVEDSSTABILITET 73
4.1 Generelt 74
4.2 Vandret lastfordeling 76
4.3 Opstilling af generaliseret model 96
4.4 Beregningsprogram 108
5 SKIVESTATIK 109
5.1 Dækskiver 110
5.2 Vægskiver 134
5.3 Beregningsprogram 152
6 ARMEREDE BJÆLKER 153
6.1 Brudgrænsetilstande 154
6.2 Anvendelsesgrænsetilstande 189
6.3 Beregningsprogram 207
7 FORSPÆNDTE ELEMENTER 209
7.1 Principper ved forspændte elementer 210
7.2 Indledende projektering med forspændte elementer 212
7.3 Tværsnitsanalyse, rektangulært tværsnit 217
7.4 Vilkårligt tværsnit med forspænding 232
7.5 Beregningsprogram 250
8 SØJLE- OG VÆGELEMENTER 253
8.1 Brudgrænsetilstande 254
8.2 Anvendelsesgrænsetilstande 281
8.3 Beregningsprogrammer 290
8.4 Skæv bøjning 292
9 BRAND 297
9.1 Materialeegenskaber under brand 298
9.2 Bjælker i brandtilstanden 311
9.3 Beregningsprogram 324
9.4 Søjler og vægge i brandtilstanden 324
9.5 Beregningsprogram 338
10 DETAILSTATIK 339
10.1 Detailberegning ved gitteranalogien 341
10.2 Forankringer 349
10.3 Særlige anvendelser 358
10.4 Udstøbningssamlinger 372
11 TVANGSDEFORMATIONER 379
11.1 Geometriændringer 380
11.2 Luftfugtighedens betydning 381
11.3 Temperaturens betydning 382
11.4 Lastens betydning 383
11.5 Anvendelseseksempler 384
12 TOLERANCER 391
12.1 Håndtering af tolerancer 392
12.2 Anvendelseseksempler 397
  Detaljeret indholdsfortegnelse 405
Download

Betonelementbyggeriers statik

Redigeret af Jesper Frøbert Jensen, 2010

Download

Betonelementbyggeriers statik - Generelt

- Opgavebeskrivelse
- Lastforudsætninger
- Materialeforudsætninger

Download

Betonelementbyggeriers statik - Grundlæggende materialemodeller

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Lodrette lastvirkninger

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Hovedstabilitet

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Skivestatik

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Armerede bjælker

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Søjle og vægelementer

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Brand

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Detailstatik

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Tvangsdeformationer

Udgivet september 2009

Download

Betonelementbyggeriers statik - Tolerancer

Udgivet september 2009