Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beregningsmoduler

Betonelementmodulerne bygger på EC2 og letbetonmodulet bygger på DS/EN 1520 (nederst på siden)

Pas på ikke at sammenblande beregningsmodulerne!


Betonelementmodulerne - EC2

Opdateringen i februar 2019 af visse af beregningsmoduler er sket på baggrund af brugerønsker og generel opdatering af programmerne.

Overslagsdesign efter EC - dæk- og bjælkesystemer (tilføjet september 2013)

Lastnedføring - 5 etager

Lastnedføring - 15 etager (opdateret februar 2019)

Specifikation af væglaste (opdateret februar 2019)

Specifikation af søjlelaste (opdateret februar 2019)

Bjælkeberegning (opdateret februar 2019)

Vægberegning (opdateret februar 2019)

Søjleberegning (opdateret februar 2019)

Beregning af hele vægelementer (opdateret februar 2019)

Forspændt bjælke

Generaliseret bjælke-/søjleberegning

Introduktion til: Generaliseret bjælke-/søjleberegning

Rund søjle


Skivebygningers hovedstabilitet efter EC (tilføjet september 2014)
Baggrund for opdatering: Stabilitetsprogrammet er opdateret for at fjerne en mulighed for at fremkalde en advarsel om "cirkulær reference ved visse brugerdefinerede data for placeringen af de resulterede skrivekræfter på dækskiverne.

Skivebygningers hovedstabilitet - dokumentationsrapport og vejledning (version 2) (tilføjet september 2014)
Bæreevne af Wirebokse i elementsamlinger. Foreløbig Beta-version pr. 25. august 2016

U-værdi 
Nyt U-værdi beregningsprogram pr. 27. november 2015

U-værdi version 0.927

Letbetonvægge - DS/EN 1520 (tilføjet 13. februar 2014)
Letbetonvægmodulet kontrollerer ikke for afskalningsrisiko. Denne kontrol skal foretages særskilt af brugeren.

Opdateringen i februar 2019 af visse af beregningsmoduler er sket på baggrund af brugerønsker og generel opdatering af programmerne.

Beregningsmodul letbetonvægge (opdateret februar 2019)

Vejledning: Beregningsmodulet for letbetonvægge har baggrund i BIH´s hæfte 2 - Bæreevne og Stabilitet

Ansvarsforhold

NB: Resultaterne af beregningsmodulerne skal ALTID efterkontrolleres af køber/bruger. Betonelement-Foreningen og de øvrige ophavsmænd påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved beregningsmodulernes informationsindhold mv. eller for svigt ved - eller tab som følge af - produkter fremstillet under anvendelse heraf

Vær opmærksom på

Beregningsmodulerne indeholder excel-makroer og der kan forekomme sikkerhedsadvarsler, som er afhængig af brugerens egen sikkerhedsopsætning.

Hvis du har problemer, når du har tilladt kørsel af modulerne, kan en løsning ofte være at lukke Excel ned og herefter downloade beregningsmodulet påny.