Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sammenstøbning af betonelementer

Betonelement-Foreningen har som målsætning at gøre det ukompliceret at designe og projektere betonelementkonstruktioner.

For at sikre at betonelementer, også i fremtiden, er det naturlige valg af byggemateriale, har Betonelement-Foreningen besluttet at medvirke til, at hele betonelementkonstruktionen, og herunder også sammenstøbningen af betonelementerne, udføres på baggrund af et ensartet, transparent og fælles grundlag. Det er Betonelement-Foreningens håb, at bulletinen vinder udbredelse i praksis og derved understøtter udviklingen i retning af at fastholde og bevare tilliden til betonelementkonstruktioner.

Download

BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer 2. udgave

Produktionen af betonelementer er standardiseret til mindste detalje – og underlagt 3. parts uvildig certificering, hvorimod montagen og sammenstøbning var ”et hvidt område”.

Derfor besluttede BEF at udarbejde en anvisning, som har fået navnet Bulletin no 5 Sammenstøbning af betonelementer. Dette er 2. udgave af Bulletin 5 ”Sammenstøbning af betonelementer”. Revisionen er affødt af følgende grunde:

1. Entreprenørsektionen under Dansk Byggeri henvendte sig i 2017 til Betonelement-Foreningen for at diskutere Bulletin no 5 med henblik på at gøre den mere praktisk anvendelig på byggeprojekterne.

2. Branchen har igennem Dansk Byggeri gennemført et arbejde med at definere ”den gode fuge” med fokus på fugegeometri og vanskelige fugedetaljer i relation til udførelsesmetoderne. Resultatet af dette arbejde vil blive implementeret i Bulletinen i løbet af 2019.

3. I løbet af 2018 blev DS/EN 206 implementeret i Danmark.

4. I forbindelse med revisionen af det danske nationale anneks til DS/EN 13670 udførelsesstandarden arbejdes der på, at få indført obligatorisk kontrol af fugearbejdet. Hidtil gældende DS 2427 erstattes af DS/EN 13670 DK NA i løbet af 2019. Indtil det nationale anneks til standarden er udgivet, er anneks B i bulletinen baseret på de forventede krav i den kommende udgave af DS/EN 13670 DK NA, Anneks I, som er i høring i 2019.

Betonelement-Foreningen vil gerne takke alle deltagerne i arbejdsgrupperne, som har medvirket til at forbedre Bulletinen igennem 2018. Det er håbet, at samarbejdet vil sikre en bred forankring af Bulletinen, blandt såvel producenter som entreprenører, samt medvirke til at højne kvaliteten af byggeriet.