Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Vejledningen henvender sig til samtlige aktører i forbindelse med projektering, planlægning og udførelse af montage af betonelementer og letbetonelementer.

Vejledningen erstatter ikke lovmæssige forpligtelser som udarbejdelse af leverandørbrugsanvisninger og instruktion af medarbejdere, men bør anvendes som grundlag herfor.

Vejledningen er derfor relevant for både bygherre, projekterende, leverandører, montører, formænd og de personer, der har ansvaret for montagearbejdet.

De metoder og regler, der er anført i branchevejledningen, gælder specifikt for montage af beton- og letbetonelementer og kan derfor ikke umiddelbart overføres til andre brancher.

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken. Revisionen har dels haft til formål at imødegå den ændrede arbejdsmiljølovgivning, bl.a. omkring arbejde i højden og bygherrens ansvar og pligter, dels at forsøge at præcisere vigtigheden af en synlig ansvarsfordeling på baggrund af branchens erfaringer.

Mere om materialet
I vejledningen henvises til både hjælpeskemaer og tjeklister:
- Hjælpeskema (pdf)
- Hjælpeskema (excel)

På side 10 henvises til følgende tjeklister:
- Planlægning og forberedelse (før montage)
- Udførelse af alle operationer (under montage)
- Afslutning og andre opgaver (efter montage)

Download

Opdateringsblad til Branchevejledningens 2. udgave

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2008

Opdateringsbladet (side 32) er en tilføjelse om "Asymmetriske elementer vendes med 2 kasteblokke - medmindre elementleverandøren foreskriver en anden metode" til  2. udgave af Branchevejledningen fra 2005

Download

Cirkulært nr. 426

Udgivet af Dansk Byggeri, 2008

Cirkulært nr. 426 omhandler:
- Ændringen af Branchevejledningen af 2005
- Anbefaling om tilspænding af bolte
- Afstivning af lodrette elementer

Download

Hvor går grænsen? Beton In-situ, elementer og montage

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Se opdateringer på www.tolerancer.dk

Download

Montage af betonelementer og letbetonelementer - print

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2012 

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken.

Denne version egner sig til print.

Download

Montage af betonelementer og letbetonelementer - tryk

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2012 

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken. 

Denne version egner sig til tryk.