Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt

Vejledningen henvender sig til samtlige aktører i forbindelse med projektering, planlægning og udførelse af montage af betonelementer og letbetonelementer.

Vejledningen erstatter ikke lovmæssige forpligtelser som udarbejdelse af leverandørbrugsanvisninger og instruktion af medarbejdere, men bør anvendes som grundlag herfor.

Vejledningen er derfor relevant for både bygherre, projekterende, leverandører, montører, formænd og de personer, der har ansvaret for montagearbejdet.

De metoder og regler, der er anført i branchevejledningen, gælder specifikt for montage af beton- og letbetonelementer og kan derfor ikke umiddelbart overføres til andre brancher.

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken. Revisionen har dels haft til formål at imødegå den ændrede arbejdsmiljølovgivning, bl.a. omkring arbejde i højden og bygherrens ansvar og pligter, dels at forsøge at præcisere vigtigheden af en synlig ansvarsfordeling på baggrund af branchens erfaringer.

Mere om materialet
I vejledningen henvises til både hjælpeskemaer og tjeklister:
- Hjælpeskema (pdf)
- Hjælpeskema (excel)

På side 10 henvises til følgende tjeklister:
- Planlægning og forberedelse (før montage)
- Udførelse af alle operationer (under montage)
- Afslutning og andre opgaver (efter montage)

Download

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af BFA Bygge & Anlæg, 2018

 

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Download

Montage af betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af BFA Bygge & Anlæg, 2018

 

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Download

Hvor går grænsen? Beton In-situ, elementer og montage

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Se opdateringer på www.tolerancer.dk