Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Historisk materiale

Betonelement-Foreningen anser det som vigtigt at bevare det historiske materiale absolut intakt, så det også i fremtiden er muligt at spole tidsmæssigt tilbage og genfinde det materiale der tidligere dannede baggrund for både design, produktion og anvendelse af huldæk.

Det kan bemærkes, at en del af det historiske materiale forsat er både universelt, aktuelt og interessant. Fx DBI's rapport af 2004 "Straingauge- og termoelementmålinger ved prøvning PG 11304". Sådanne forsat interessante og relevante afprøvningsrapporter vil forefindes både under det historiske materiale og under det nugældende.

Huldæk og brand (Historisk frem til 2008)
Før i tiden blev huldækkonstruktioners brandmodstandsevne dokumenteret ved at der fra myndighederne blev udstedt en såkaldt MK-godkendelse.

Denne ordning ophørte i 2003 og der blev i stedet henvist til de nye europæiske normer og standarder, som dengang var under udvikling og altså endnu ikke var anvendelige som egentligt dokumentationsgrundlag.

Betonelement-Foreningen besluttede derfor at gennemføre en række test til fysisk dokumentation af huldækkonstruktioners brandegenskaber og med særlig vægt på at dokumentere konstruktionens forskydningsbæreevne under brand.

Det bemærkes, at det er den samlede huldækkonstruktion der dokumenteres - det er altså ikke egenskaberne for det enkelte huldæk der afprøves og deklareres, men derimod den samlede konstruktion incl fuge- og randarmering og incl fuge- og kantudstøbninger.   

Afprøvningerne viste, at huldækkene besidder fortrinlige brandegenskaber.

Huldæk og brand

Udredning om huldæk og brand

Artikel fra New Zealand