Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som Betonelement-Foreningen har medvirket til at få udarbejdet.

Download

A113 Anvisning: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af Molio, Februar 2021

Fjerde udgave af anvisningen om ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton” – tidligere kendt som bips A113.

Download

A113a Bilag

Udgivet af Molio, Februar 2021

A113 Bilag indeholder diverse bilag til A113 Anvisning, f.eks. paradigmer med eksempler på udfyldte skemaer, tegningseksempler, eksempler på klassifikation efter påvirkning og tidsplan.

Download

A113b Modeller

4. udgave, marts 2021, Molio I denne udgave er model 1 på side 2 rettet ift. den næstnederste stiplede linje.

A113 Modeller indeholder modellerne beskrevet i A113 Anvisning af februar 2021. Nærværende indeholder alene selve modellerne. For uddybende forklaring til modellerne henvises til A113 Anvisning, kapitel 4.

Download

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 18 2006, Afdampning fra beton. Indeklima. Luftkvalitet.

Alle de testede betonprøver ville kunne indeklimamærkes

Kulbrinteafdampningen fra beton kan elimineres fuldstændigt ved at anvende vegetabilsk baseret formolie - og alle Betonelement-Foreningens medlemmer anvender vegetabilks formolie.

Download

BEF Bulletin No 1 - med beregningsbilag

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer (eksempelsamling)

Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med Betonelement-Foreningen (BEF), juli 2012.

Denne publikation indeholder beregningsbilag. Hvis du har behov for at printe publikationen ud, anbefaler vi derfor, at du printer den version, som ikke indeholder bilag.

Download

BEF Bulletin No 1 - uden beregningsbilag

Lydisolation for tungt byggeri af beton- og letbetonelementer (eksempelsamling)

Udarbejdet af BC Lydforhold ApS v. Bent Christensen i samarbejde med Betonelement-Foreningen (BEF), juli 2012.

Denne publikation indeholder ikke beregningsbilag. Hvis du har behov for at printe publikationen ud, anbefaler vi derfor denne version. 

Download

BEF Bulletin no 2 - Wirebokse i elementsamlinger

Den er udarbejdet af Henrik Brøner Jørgensen fra Syddansk Universitet i samarbejde med Linh Cao Hoang, Danmarks Tekniske Universitet, og Lars German Hagsten, Aarhus Universitet.

Se tilhørende dokumenter i faktaboksen til højre.

Download

BEF Bulletin No 3 - Robusthed, 3. udgave juli 2016

Udarbejdet af Jesper Frøbert Jensen, Alectia A/S

Download

BEF Bulletin No 4 - Huldæk og brand

Udarbejdet af Jesper Frøbert Jensen, Alectia A/S

Download

BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer

Produktionen af betonelementer er standardiseret til mindste detalje – og underlagt 3. parts uvildig certificering, hvorimod montagen og sammenstøbning var ”et hvidt område”.

Derfor besluttede BEF at udarbejde en anvisning, som har fået navnet Bulletin no 5 Sammenstøbning af betonelementer.

Download

BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer 2. udgave

Produktionen af betonelementer er standardiseret til mindste detalje – og underlagt 3. parts uvildig certificering, hvorimod montagen og sammenstøbning var ”et hvidt område”.

Derfor besluttede BEF at udarbejde en anvisning, som har fået navnet Bulletin no 5 Sammenstøbning af betonelementer. Dette er 2. udgave af Bulletin 5 ”Sammenstøbning af betonelementer”. Revisionen er affødt af følgende grunde:

1. Entreprenørsektionen under Dansk Byggeri henvendte sig i 2017 til Betonelement-Foreningen for at diskutere Bulletin no 5 med henblik på at gøre den mere praktisk anvendelig på byggeprojekterne.

2. Branchen har igennem Dansk Byggeri gennemført et arbejde med at definere ”den gode fuge” med fokus på fugegeometri og vanskelige fugedetaljer i relation til udførelsesmetoderne. Resultatet af dette arbejde vil blive implementeret i Bulletinen i løbet af 2019.

3. I løbet af 2018 blev DS/EN 206 implementeret i Danmark.

4. I forbindelse med revisionen af det danske nationale anneks til DS/EN 13670 udførelsesstandarden arbejdes der på, at få indført obligatorisk kontrol af fugearbejdet. Hidtil gældende DS 2427 erstattes af DS/EN 13670 DK NA i løbet af 2019. Indtil det nationale anneks til standarden er udgivet, er anneks B i bulletinen baseret på de forventede krav i den kommende udgave af DS/EN 13670 DK NA, Anneks I, som er i høring i 2019.

Betonelement-Foreningen vil gerne takke alle deltagerne i arbejdsgrupperne, som har medvirket til at forbedre Bulletinen igennem 2018. Det er håbet, at samarbejdet vil sikre en bred forankring af Bulletinen, blandt såvel producenter som entreprenører, samt medvirke til at højne kvaliteten af byggeriet.

Download

BEF Bulletin No 6

Download

Regneark Til Bulletin No 6 - Montageafstivning frie vægge, vindlast og exc - 1. revidering

1. revision af regnearket. Udgivet januar 2021. Celle F36 indeholder formfaktoren Cf, som er en tabelværdi, der fastlægges andet sted i regnearket. Denne celle er nu låst mod indtastning.

Download

BEF Bulletin No 7 - Forankring Af Rundjernsbøjler I Elementkanter

Download

BEF projekteringshåndbog 1/3: Betonelementbyggeri

Bind 1 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download

BEF projekteringshåndbog 2/3: Betonelementteknik

Bind 2 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download

BEF projekteringshåndbog 3/3: Betonelementprodukter

Bind 3 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Download

Beregninger

Bind 3 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Revisioner til afsnit 7.3.1 

Se den elektroniske udgave på www.betonportal.dk

Download

Betonelementbyggeri

Bind 1 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Se den elektroniske udgave på www.betonportal.dk

Download

Betonelementbyggeriers statik

Redigeret af Jesper Frøbert Jensen, 2010

Download

Beton - til gavn for miljø og samfund

Udgivet af Betonindustriens fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2005

Beton til byggeri og anlæg har en række miljømæssige fordele, som denne publikation præsenterer. Hele betonens livscyklus beskrives – fra indvinding af råmaterialer til genanvendelse af beton fra nedrevne bygninger. Hæftet giver et godt grundlag for bæredygtig brug af beton ved at sætte fokus på en række områder, hvor beton gør en forskel: Energiydeevne, indeklima, holdbarhed og betons CO2-optag.

Download

Cirkulært nr. 426

Udgivet af Dansk Byggeri, 2008

Cirkulært nr. 426 omhandler:
- Ændringen af Branchevejledningen af 2005
- Anbefaling om tilspænding af bolte
- Afstivning af lodrette elementer

Download

Concrete Credentials: Sustainability

The Concrete Centre, 2010

Download

Eksempelsamling

Bind 4 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Se den elektroniske udgave på www.betonportal.dk

Elektronisk håndbog i 4 dele

Findes som elektronisk udgave på betonportal.dk

Læs mere på http://www.betonportal.dk/ 

Download

El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

En guide til 100 fordele

Publiceret af British Precast Concrete Federation Ltd,

Download

Dimensionering af istøbte løft i betonelementer

"Dimensionering af løft i betonelementer" - nyeste europæiske guidelines for dimensionering af løft i betonelementer, en præsentation af Lars Reimer.

Download

General conditions of sale and delivery (PDF)

Engelsk version af salgs- og leveringsbetingelserne (pdf)

Download

General conditions of sale and delivery (word)

Engelsk version af salgs- og leveringsbetingelserne (pdf)

Download

Hvor går grænsen? Beton In-situ, elementer og montage

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Se opdateringer på www.tolerancer.dk

Download

Indeklimarapport

Udgivet af Teknologisk Institut, December 2001

Prøvningen er foretaget i henhold til Dansk Selskab for Indeklima. Den anvendte beton er repræsentativ for alle medlemmerne af Betonelement-Foreningen.
Afprøvningen viser, at betonelementer lever op til alle krav for at blive indeklimamærket.

Download

Miljøvenlig betonproduktion

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

I denne publikation finder du praktiske redskaber, der kan bruges til at producere og anvende beton miljømæssigt optimalt. Som fx minimering af råstof- og energiforbrug, genbrug af vand, genbrug af nedknust beton og reduktion af affald fra produktionen. Hertil kommer en nyttig tjekliste for miljøvenlig betonproduktion.

Download

Modulprojektering og betonelementer

Bind 2 Udskriftsvenlig håndbog (pdf)

Se den elektroniske udgave på www.betonportal.dk

Download

Moisture Buffer Capacity

Rapporten viser, at betonelementer har en god bufferindflydelse på reguleringen af fugtindholdet i boliger - og dermed en fortrinlig indvirkning på indeklimaet.

Download

Produktområdeprojekt vedrørende betonprodukter

Det overordnede formål med produktområdeprojektet er at bidrage til at nedsætte miljøbelastningen fra byggeriet ved løsning af nogle af de væsentligste miljømæssige problemer for beton.

Download

Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Download

Salgs- og leveringsbetingelser

Udgivet af Betonelement-Foreningen, 2008

Download

Sustainable benefits of concrete structures

Download

Sustainability Performance Report

The Concrete Industry, 2010

Download

Tilspænding af bolte

Udgivet af Betonelement-Foreningen, 2009

Download

Transportarmerede betonelementvægge

Deformationsforhold og svigttype Marts, 2012

Download

Vegetabilsk formolie - et miljøvenligt alternativ til betonindustrien

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BEF

Tilhørende dokumenter til BEF Bulletin No 2 - Juni 2016

Baggrundsdokument – Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne.
Download
BEF - Wirebokse – partialkoefficienter.
Download
Brugervejledning til beregningsprogram.
Downloades her
Beregningsprogram i Beta-version. Bæreevne af Wirebokse i elementsamlinger. (kræver login til BEF's øvrige beregningsprogrammer)
Gå til beregningsprogrammet
FAQ. Svar på stillede spørgsmål.
Download