Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny bulletin om sandwichfacader med brandbar isolering

Betonelement-Foreningen har fået udarbejdet en ny bulletin om sandwichfacader med brandbar isolering.

Den nye bulletin opstiller forudsætninger for at anvende isoleringsmateriale, der ikke er mindst klasse D-s2, d2 (brandbar), uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Bulletinen er udarbejdet på baggrund af brandtest i fuld skala af udsnit af en facadevæg, udført på Dansk Brandteknisk Institut. Resultaterne fra dette forsøg har ført til den konklusion, at man med simple lokale tiltag effektivt kan afdække isoleringen med de ringere brandegenskaber ved bl.a. at anvende kantisolering af stenuldsisolering.

Vær opmærksom på, at Betonelement-foreningen og NIRAS arbejder videre med at få løsningerne i bulletinen sidestillet med en såkaldt ”præ-accepteret løsning”, således at byggeriets brandklasse er upåvirket af at anvende bulletinen.

Indtil da vil anvendelse af bulletinen medfører, at byggeriet henføres til ”Brandklasse 4”. Det betyder, at der skal tilknyttes en 3. parts certificeret brandrådgiver til kontrol af facadeløsningen. Denne skal ansættes af bygherre og skal i øvrigt være økonomisk uafhængig af projektet.

Du kan downloade den nye bulletin ved at klikke her

Du kan læse forsøgsrapporten ved at klikke her