Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skal man potentialudligne armering – og i hvilket omfang?

Flere og flere elementproducenter har oplevet uklarhed i forbindelse med projektmaterialer, hvor det er angivet, at armering i betonkonstruktioner i eller under jordniveau skal potentialudlignes. Men nu er der svar at hente efter, at flere aktører har arbejdet på en afklaring.

Foto: Colourbox

Kort sagt: Der er ikke krav om, at alt armering skal potentialudlignes i alle betonkonstruktioner. Det kommer an på en konkret vurdering af det enkelte bygværk. Hvis der skal udlignes, skal det angives hvilke konstruktionsdele, der er omfattet af udligningen og også gerne en metode til, hvordan udligningen udføres. Det kan f.eks. være, at det ikke er nødvendigt at potentialudligne indvendige søjler i kælderen, eller at det er tilstrækkeligt at potentialudligne det yderste net i en kældervæg.

Sådan lyder svaret blandt andet efter, at Betonelement-Foreningen sammen med forskellige aktører og standardiseringsudvalg har arbejdet på at få mere klarhed omkring kravene til potentialudligning af armering i betonkonstruktioner.

Uklarhed om krav til potentialudligning
Hvornår er det et krav i henhold til installationsbekendtgørelserne, at armering skal potentialudlignes? Og i hvor stort omfang skal der i givet fald udlignes?

Det er et par af de uklarheder, der er opstået hos flere betonproducenter, når de har læst i projektmaterialer, at armering i betonkonstruktioner i eller under jorden skal potentialudlignes. Men nu er der altså hjælp at hente efter at Betonelement-Foreningen med flere har arbejdet på en afklaring.

Tilføjelse af punkt til spørgsmål/svar-liste for S-564
Arbejdet har blandt andet ført til tilføjelsen af et punkt på spørgsmål/svar-listen fra standardiseringsudvalget S-564 på Dansk Standards hjemmeside S-564 spm/svar. Nu fremgår det, at:

Der skal som udgangspunkt foretages en vurdering af, om konstruktionen kan forårsage en farlig potentialforskel. Hvis denne vurdering viser, at konstruktionen kan forårsage en farlig potentialforskel, skal konstruktionen potentialudlignes ved at forbinde konstruktionen til hovedjordklemmen. Vurderingen skal i sådant tilfælde yderligere vise, hvilke konstruktionsdele der er omfattet, og det bør angives, hvordan udligningen kan udføres.

Hvis vurderingen derimod viser, at konstruktionen ikke kan indføre en farlig potentialeforskel, skal dette eftervises ved en risikovurdering og/eller ved måling.

Klik her for at læse punktet på selve spørgsmål/svar-listen

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en orientering
Sikkerhedsstyrelsen har skrevet en orientering til byggebranchen, hvor de blandt andet beskriver baggrunden for ændringen  og hvor der også er information om hvem, der har ansvar for udførelse.

I orienteringen fremgår det også, at ved større projekter er det typisk op til den rådgivende ingeniør eller den projekterende at foretage vurderingen af behovet for potentialudligning og definere omfanget. 

Klik her for at læse opdateringen