Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

SCIP-databasen og betonprodukter

Ved udgangen af oktober åbnede den nye SCIP-database. I den skal virksomheder registre, hvis vægten af et stof fra den såkaldte kandidatliste udgør over 0,1% i en artikel, som er en særlig gruppe produkter reguleret under REACH.

Måske er du stødt på begrebet SCIP i løbet af det seneste år og særligt siden udgangen af oktober. Men hvad er SCIP egentlig, og hvad betyder det for dig som betonproducent?

I denne nyhed forklarer vi, hvad SCIP er, og vi forklarer begreber som kandidatlisten og artikler. Derudover kan du læse, hvordan du som betonproducent skal forholde dig til det.

Hvad er SCIP?

SCIP er en database med information om artikler (varer), der indeholder mere end 0,1 vægt% af stoffer fra den såkaldte kandidatliste. Databasen åbnede for registreringer i slutningen af oktober, og pr. 5. januar 2021 er det virksomheders ansvar at registrere den problematiske kemi i databasen, uanset hvor i producentens vare den gemmer sig.

Du kan læse mere om definitionen på en artikel og SCIP-databasen hos Miljøstyrelsen ved at klikke her

Hvilke nye krav stiller SCIP?

Indførelsen af SCIP-databasen stiller ingen nye krav til produkterne - kun til registrering. Det er ikke nyt, at virksomheder skal oplyse om kandidatstofferne. Det har man haft pligt til siden 2006, hvor artikel 33.1 i EU’s REACH-forordning trådte i kraft.

Men på grund af begrænset overholdelse af denne forpligtelse, har man nu besluttet, at alle artikler, der indeholder kandidatlistestoffer over 0,1 vægt %, fremover skal registreres i SCIP-databasen. Det betyder dog også, at hvis man ikke skulle deklarere noget før i henhold til REACH, så skal man heller ikke nu.

Hvordan undersøger man indholdet?

Når man skal undersøge om en artikel indeholder kandidatliste-stoffer, skal man samle og vurdere oplysninger fra ens leverandører om de anvendte materialer, f.eks. via sikkerhedsdatablade. For selve betonen vil man skulle undersøge de forskellige delmaterialer ud fra de anvendte recepter. Hvis et eller flere af disse delmaterialer indeholder stoffer fra kandidatlisten, skal I herefter beregne, om indholdet i den færdige betonsammensætning er større end 0,1 vægt%.

Er der tale om en artikel, som i sig selv består af flere artikler f.eks. en blok, som består af hærdnet beton og isolering eller et element, der består af hærdnet beton og armering, skal hver af artiklerne undersøges. Det vil sige, at man altså undersøger armering og isolering for sig selv i forhold til, om de indeholder stoffer fra kandidatlisten, og om disse udgør mere end 0,1 vægt% af selve armeringen eller isoleringen.

Efterfølgende skal I opbevare sikkerhedsdatabladene, og ved nye varer indsamle og vurdere de nye datablade.

Skal man deklarere beton?

I forbindelse med udarbejdelse af branche EPD’erne, fandt Dansk Beton, at der i nogle pigmenter kan være spor af kandidatliste stoffer, men at det var i mængder, der var mindre end 0,1 vægt% af vægten af den hærdnede beton. De øvrige undersøgte delmaterialer til beton indeholdt ikke kandidatlistestoffer.

Fabriksbeton er generelt ikke underlagt kravet om registrering i SCIP, da det anses for at være en blanding fremfor en artikel. Dette skyldes at fabriksbeton IKKE har fået en særlig form, overflade eller design under fremstillingen, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. Undtagelsen fra SCIP databasen betyder dog ikke, at fabriksbeton er undtaget fra REACH regulering, så man skal stadig kontrollere, om delkomponenter indeholder stoffer fra kandidatlisten.

Savner du mere information?

Søger du mere information har DI Dansk Byggeri lavet en nyhed om SCIP-databasen, hvor du blandt andet kan læse om, hvad man skal registrere, hvad man er forpligtet til at oplyse samt formålet for databasen.

Klik her for at gå til nyheden på DI Dansk Byggeris hjemmeside

Kontakter hos Dansk Beton og DI Dansk Byggeri

Opstår der spørgsmål og har du brug for vejledning, så kan du altid kontakte vores sekretariat, som gerne hjælper dig med svar eller hjælper dig videre til, hvor du kan finde dem. I dette tilfælde kan du kontakte:

Simon Stig Gylling, fagleder for Miljø Dansk Byggeri, 7216 0267 eller ssg@di.dk

Pernille Nyegaard, chefkonsulent i Dansk Beton, 7216 0149 eller pny@di.dk

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. Det er f.eks. stoffer, som er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. EU’s Kemikalieagentur (ECHA) opdaterer løbende listen med nye stoffer, og du kan til enhver tid se antallet af stoffer på listen via ECHA’s hjemmeside.

Klik her for at gå til kandidatlisten på ECHA’s hjemmeisde

Klik her for at læse mere om kandidatlisten på Miljøstyrelsens hjemmeside 

Ifølge REACH-forordningens artikel 3, stk. 3 defineres en artikel som:

"en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion".

En "kompleks genstand" er således en genstand, der består af flere artikler. Samtidig er genstande, der samles eller sammenføjes i komplekse genstande, stadig artikler, så længe de bevarer en særlig form, overflade eller design, eller så længe de ikke bliver til affald.

Det betyder, at en artikel i sig selv kan bestå af flere artikler, som hver især skal deklareres, hvis de indeholder mere end 0,1 vægt% af stoffer fra den såkaldte kandidatliste.

Læs mere om begrebet artikel her

Tager vi udgangspunkt i et par betonvarer, så er et betonelement i sig selv en artikel, som samtidig også består af flere artikler. Det kan f.eks. være armering eller isatte vinduer.

Det kan også være en betonblok, hvori der er isolering. Blokken er en artikel, men det er isoleringen også. Derfor skal isoleringen registreres, hvis den indeholder mere end 0,1 vægt% af stoffer fra den såkaldte kandidatliste.

Klik her for at få en uddybning af artikler, der består af flere artikler, på Miljøstyrelsens hjemmeside