Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bulletin no 6: Opdateret anvisning om montageafstivning af lodretstående betonelementer

Anvisningen er opdateret med en mere uddybende beskrivelse af varsling ved vindstød. Det betyder, at element-montørerne kan nøjes med mindre afstivninger i tilfælde, hvor der ikke varsles om kraftig vind. Der er desuden udarbejdet et beregningsprogram.

I 2008 udarbejdede Betonelement-Foreningen en anvisning om montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. Formålet med anvisningen var dels at give foreningens medlemmer mulighed for at anvende et ensartet designgrundlag og dels at sikre, at montageentreprenørerne havde de nødvendige informationer for projektering af fastgørelser og afstivninger for vindlast og excentricitetslast.

Nu er anvisningen opdateret og omtales Bulletin no 6.

Varsling om fastgørelse
Vind er den dominerende last, som har indflydelse på fastgørelsen og afstivningen af betonelementer. Vindlasten bliver bestemt ud fra en såkaldt ”50 års storm”, hvilket resulterer i overdimensionerede fastgørelser og afstivninger under normale vejrforhold.

Derfor har Betonelement-Foreningen fundet en reduceret vindlast, der kan bruges til midlertidige, mindre afstivninger. Det betyder, at en montør kan nøjes med at bruge en mindre afstivning under normale vejrforhold, men i tilfælde hvor der bliver varslet om storm, skal den midlertidige afstivning suppleres med kraftigere afstivninger. Montøren skal derfor være opmærksom på vejrforholdene og være forberedt på at iværksætte forstærkning i de tilfælde, hvor der varsles om vindstød over varslingsgrænserne.

Færre materialer og bedre arbejdsmiljø
Tiltaget om reduceret vindlast betyder, at der er et mindre behov for inserts og bolte, lettere eller færre afstivninger og færre eller mindre fastgørelser. Det er ikke kun med til at minimere materialeforbruget, men øger også arbejdsmiljøet i takt med færre operationer og lettere materiel.

Et beregningsprogram for det faktiske byggeri
Bulletin no 6 erstatter den tidligere udarbejdede anvisning fra 2008. Tabellerne er stort set uændrede. Den største ændring er, at afsnittet om forstærkning ved varsling af høje vindhastigheder er mere omfattende beskrevet. Desuden er der indført en yderligere varslingsgrænse, som er særskilt gældende for konstruktioner med l/h ≥ 5.

Derudover er der udviklet et tilhørende beregningsprogram.

– Med beregningsprogrammet er det muligt at bestemme kravene til rørstøtter og indstøbningsdele i betonelementer. Bestemmelserne kan bruges til sandwichfacader med excentrisk egenvægt, vægge med specifikke geografiske placeringer og til vægge med en bestemt placering i byggeriet. Derudover kan man via programmet udskrive overordnede tabeller til det specifikke byggeri, siger projekteringschef hos Boligbeton, Dion Rudbeck.

Montage af elementer med anden vandret last
I Bulletin no 6 er der til forskel fra den tidligere anvisning tilføjet et bilag for montage af betonelementer med anden vandret last end vind. Et eksempel på dette kan være egenvægtens excentricitet af en sandwichfacade. Afhængig af om lasten er en følge af den samlede konstruktion eller elementudformningen skal den bygværksprojekterende eller den afsnitsprojekterende oplyse om lasten.

Brugen af bulletin no 6 forudsætter,

  • at montøren iværksætter og udfører forstærkning i nødvendigt omfang, såfremt der varsles vindhastigheder over de angivne varlingsgrænser
  • at der anvendes egnet afstivningsmateriel, der sikrer mod mulig kobenseffekt
  • at brugerne besidder en tilstrækkelig dyb indsigt og viden om vindnormen og montage af betonelementer, så de selv kan foretage de korrekte vurderinger om design og konstruktion eller søge hjælp hos en rådgivende ingeniør

Opmærksomheden henledes på, at der fås et tillæg/fradrag i afstivningslasten grundet egenvægtens excentricitet i forhold til understøtningen. For sandwichfacader virker egenvægten til ugunst ved vindsug og gunst ved vindtryk, mens egenvægten af massive, plane vægge generelt har en mindre gunstig effekt. 

Download Bulletin no 6: Montageafstivning af lodretstående betonelementer

Download tilhørende beregningsprogram til Bulletin no 6