Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Særtransport - afklaring på vej

Rigspolitiet udsendte den 27. februar 2019 en strammet fortolkning af Særtransportbekendtgørelsen til politiets tilladelseskontorer, der udsteder tilladelser til særtransporter. Fortolkningen indeholdt retningslinjer, der bl.a. kunne medføre at elementer, der før kunne transporteres sammen på én lastbil, fremover skulle sendes afsted et ad gangen. Fortolkningen ville også ramme transport af f.eks. armeringsnet, træspær og stålplader, og generelt medføre øget miljøpåvirkning, mere trængsel og lavere produktivitet samt unødige omkostninger.

Der har været afholdt møde om sagen den 6. april i Færdselsstyrelsen med deltagelse af Dansk Byggeri, Rigspolitiet, politiets tilladelseskontorer, DTL-Danske Vognmænd, ITD, Dansk Erhverv og Dansk Industri.Færdselsstyrelsen, der har ansvaret for regulering og tilsyn på færdselsområdet, ønsker at genoprette status quo mht. særtransporter som før den ”forvirring” som Rigspolitiets brev til tilladelseskontorerne har skabt.

Konklusionen er således, at reglerne ikke er ændret
Dansk Byggeri påpegede på mødet, at det er vigtigt, at status quo også skal opleves på vejene, når politiet kontrollerer, således at det også opleves sådan i praksis. Styrelsen vil allerede i uge 15 sende en ny udgave af vejledningen i høring med henblik på, at vejledningen kan anvendes hurtigt. Den vil tydeligere forklare reglerne om ”ét stykke gods” og kravene til skråtstillet transport mht. at reducere bredden af
transporten.

”Forvirringen” har dog vist, at reglerne i bekendtgørelsen, navnlig om de såkaldte ”tilladelsesfri” transporter i bredde-intervallet 2,55m-3,30m er uhensigtsmæssigt formuleret og derfor i dagligdagen let kan overtrædes uden, at man er klar over det. Derfor vi der blive igangsat et arbejde med at se på disse regler med henblik på, at bekendtgørelsen ændres. Mens vejledningen hurtigt kan ændres vil en ændring af bekendtgørelsen tage flere måneder.

Artikel fra Transportmagasinet 
Den 21. november 2019 udgav Transportmagasinet artiklen "Nye regler for særtransporter 1. november". 

Læs artiklen her