Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Revideret nationalt anneks til DS/EN 206

I det reviderede anneks er der genindført retningslinjer for brug af kalcineret flint og for frostbestandighed af beton til ikke-bærende facader med specielt tilslag.

Den 12. august udkom 2019-versionen af DS/EN 206 DK NA. I den opdaterede version er der bl.a. genindført retningslinjer for brug af kalcineret flint og for frostbestandighed af beton til ikke-bærende facader med specielt tilslag.

I standarden er der også beskrevet sammenhængen mellem henvisningerne i de harmoniserede standarder til EN 206-1 og EN 206-9 og opfyldelsen af kravene i DS/EN 206 samt DS/EN 206 DK NA:

"Note: Det betyder, at fx en betonelementproducent kan CE-mærke efter en harmoniseret betonelementstandard ved at opfylde DS/EN 206 DK NA:2019 og EN 206, også selvom produktstandarden henviser til EN 206-1 og EN 206-9 eller DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206."


Køb standarden

Klip fra standarden om overgangsbestemmelserne:

Produktion og produktionskontrol kan i en overgangsperiode frem til og med 31. december 2019 udføres enten efter DS 2426 og de bagvedliggende standarder EN 206-1 og EN 206-9, efter DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206 eller efter dette reviderede nationale anneks og den bagvedliggende EN 206.

Efter overgangsperiodens udløb kan kun DS/EN 206 DK NA:2019 sammen med EN 206 anvendes. 

Hvis en standard, fx en harmoniseret standard, eller en projektbeskrivelse henviser til DS 2426 og de bagvedliggende standarder EN 206-1 og EN 206-9 eller DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206, kan producenten påregne, at opfyldelse af dette nationale anneks med den bagvedliggende standard EN 206 fuldt ud betyder, at også DS 2426 med bagvedliggende standarder eller DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206 er opfyldt.

Overgangsperioden for dette forhold er også frem til og med 31. december 2019 – for harmoniserede standarder dog så længe disse henviser til EN 206-1 og EN 206-9 eller til DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206.

NOTE – Dette betyder, at fx en betonelementproducent kan CE-mærke efter en harmoniseret betonelementstandard ved at opfylde DS/EN 206 DK NA:2019 og EN 206, også selv om produktstandarden henviser til EN 206-1 og EN 206-9 eller DS/EN 206 DK NA:2018 og den bagvedliggende EN 206.