Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nu går mindre beton til spilde

Med Nulspildsprojektet har den danske betonbranche fundet løsningen på, hvordan de kan genanvende spildet fra egen produktion til fremstilling af nye betonprodukter. På grund af produktionsmetoden er der et forholdsvist stort spild ved huldæk, hvilket skaber et større potentiale for genbrug.

   
Betonproducenterne af både elementer, belægning og fabriksbeton har i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut, Emcon A/S og Aalborg Portland A/S udviklet nye metoder til, hvordan branchen fremover fremstiller nye betonprodukter baseret på spildbeton fra produktionen. Derudover er det dokumenteret, at de nye betonprodukter med knust spildbeton, som delvist erstatter sand og sten, fuldt ud lever op til kravene i de gældende standarder.

- Nulspildsprojektet har vist, at betonbranchen sagtens kan bidrage til at løse udfordringerne med ressourceknaphed ved at genanvende eget spild i produktionen af ny beton og samtidig leve op til kravene i byggelovgivningen. Dermed sparer branchen på både brug og transport af de knappe råstoffer som sand og sten. Det er til gavn for miljøet, siger branchedirektør i Dansk Beton, Dorthe Mathiesen.

Spildbeton fra huldæk har stort potentiale
I Nulspildsprojektet er der arbejdet med genanvendelse af spildbeton fra produktion af huldæk, belægningssten og fabriksbeton. Det største spild
kommer fra produktion af huldæk, der bruges til etageadskillelse. Spildet fra huldæk udgør cirka otte procent af den samlede produktion, mens spildet fra produktion af belægningssten og fabriksbeton udgør cirka to procent.

– På grund af produktionsmetoden er der relativt meget spildbeton ved huldæk. Samtidig udgør huldæk omkring 25 procent af al elementproduktion i Danmark. Det giver samlet set et relativt stort spild. Ved at anvende spildbetonen fra elementer i ny beton, kan elementbranchen derfor spare mange ressourcer, siger chefkonsulent i Betonelement-Foreningen, Pernille Nyegaard.

Hidtil er spildbetonen knust og genanvendt som bærelag under veje og pladser. Men ved at genanvende spildmaterialet direkte på fabrikkerne kan der også spares på transport af naturlige råmaterialer.

Samarbejde på tværs af Betonbranchen
Der findes et utal af forskellige betonprodukter fra rør og fliser til store betonelementer. De sammensættes og produceres på forskellig måde. Alligevel er det lykkedes at samle producenter på tværs af branchen til et fælles projekt om at udvikle og dokumentere beton med nedknuste spildmaterialer fra produktionen.

- I Nulspildsprojektet er det på bedste vis lykkedes at udnytte erfaringer og viden på tværs af branchen. Alle producenter står med de samme tekniske udfordringer, når de skal i gang med genanvendelse af spildprodukter. Derfor har det været en stor fordel, at vi har arbejdet sammen om at finde løsninger og dokumentation, siger formand for bestyrelsen i Dansk Beton og adm. direktør i DK Beton A/S, Niels Søndergaard.

– For os betyder nulspildsprojektet, at vi ikke skal spekulere i, hvordan vi kommer af med vores affald, fordi vi bruger spildet i vores egen produktion. Derudover bruger vi færre jomfruelige materialer, fordi de erstattes af den gamle, nedknust beton, siger teknologi- og innovationsleder hos CRH Concrete, Gunnar Hansen.

Ved at anvende spildbeton i ny beton er branchen med til at skabe en mere bæredygtig ramme om fremtidens betonbyggerier bl.a. fordi tilsætning af nye råstoffer til betonen nedbringes.

Grundige laboratorie-undersøgelser forud for afprøvning
I projektet er der gennemført grundige undersøgelser af spildmaterialerne i laboratoriet på Teknologisk Institut. Her har man fx undersøgt, hvordan forskellige knuseteknologier påvirker spildmaterialernes egenskaber. Desuden har et større forsøgsprogram set på optimering og dokumentation af den nye beton baseret på spildbeton.

– Formålet med undersøgelserne i laboratoriet har været at nå frem til konkrete anbefalinger til producenterne om, hvilke betonrecepter de skulle arbejde med i fuld skala. Det giver tidsbesparelse for producenterne at starte op på laboratorieskala under mere kontrollerede forhold. Samtidig har vi i laboratoriet større mulighed for at prøve en lang række forskellige betonblandinger af, siger faglig leder på Teknologisk Institut, Katja Udbye Christensen.

Med udgangspunkt i elementproduktion blev der arbejdet med to forskellige huldæksrecepter med genanvendte tilslag af spildbeton. I det ene forsøg blev der anvendt en erstatningsgrad på 10 procent af den fine fraktion og 10 procent af den grove fraktion af spildbeton. I det andet forsøg var erstatningsgraden på 10 procent af den fine fraktion og 20 procent af den grove fraktion. Denne recept blev efterfølgende brugt til et fuldskalaforsøg hos CRH Concrete.

– Forsøgene viser, at den benyttede mængde spildbeton sagtens kan anvendes i ny beton uden, at vi behøver at gå på kompromis med kvaliteten. Vi har bevæget os i den høje ende af, hvad normerne tillader. Derfor har vi lavet ekstra undersøgelser for at dobbelttjekke resultaterne. Hvis man bruger større mængder spildbeton end normerne tillader risikerer man, at elementerne mister sin stivhed og kvalitet, siger teknologi- og innovationsleder hos CRH Concrete, Gunnar Hansen.

Planen er at udarbejde en endnu mere konkret anvisning til producenterne med anbefalinger og praktiske vejledninger til, hvordan de kommer i gang med at genanvende spildbeton. Og så er det forventningen, at hele betonbranchen i løbet af nogle år overgår fuldstændigt til nulspildsproduktion. 

– Hos CRH Concrete har vi en ambition om at integrere nulspildsprojektet i vores arbejdet i den anden halvdel af året. Mentalt er vi klar, men vi mangler de fysiske rammer. Projektet kræver en specieldesignet silo til den fine fraktion, hvor spildbetonen ikke klumper sammen, som den ellers gør i vores andre siloer, siger Gunnar Hansen.

Resultater frit tilgængelige
Alle resultaterne fra Nulspildsprojektet er samlet i to rapporter – en dokumentationsrapport og en håndbog – som kan downloades på Betonelement-Foreningens hjemmeside 

Der tilbydes udflugter til elementfabrikker og byggepladser i omegnen.

Læs mere og tilmeld dig