Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skiveberegningsprogram viser sit værd

Resultater fra Betonelement-Foreningens beregningsprogram til dimensionering og optimering af komplekse vægskiver viser potentiale for store besparelser på armeringen

Ekspertisechef Lars Zenke Hansen og Civilingeniør Morten Andersen Herfelt i NIRAS sidder spændt og regner. De er i gang med at finde ud af, hvor meget armering, der skal bruges til facaderne i et par nye huse i Skovkvarteret i Ørestaden. Det interessante er, hvor meget armering de skal bruge i forhold til tidligere beregninger af facader til samme boligkvarter. Takket være det nye beregningsprogram kan armeringsmængden nemlig reduceres til betonnormens minimumsgrænse for armering med enkelt jern som supplement, hvis fx facaden har mange åbninger.

Forskellen i armering optimeres bedst i valget af de vægge, der skal optage fx vandrette belastninger fra vinden. Programmet er udviklet til Betonelement-Foreningen i samarbejde med NIRAS, DTU og selskabet Optum Computational Engineering, og gør det muligt at indregne virkningen af facader med kompliceret geometri. Anvendelse af disse elementer i det konstruktive system har tidligere ikke været muligt, men det bevirker en betydelig optimering af betonelementkonstruktionerne.

En simpel løsning til et komplekst problem
Programmet har været til test hos bl.a. NIRAS og NCC samt medlemmerne af Betonelement-Foreningen for anvendelse i projektering og dokumentation af betonelementer. Der sker stadig forbedringer af programmet, så det bliver mere brugervenligt.

”Programmet er en løsning til meget komplekse problemer med resultater, der er til at forstå,” siger Lars Zenke Hansen fra NIRAS og Jørgen Krabbenhøft fra OPtumCE i kor.

Det forventes, at langt de fleste betonelementer fx i boligbyggeri vil kunne udføres med anvendelse af normens minimumsarmering. Desuden gør det nye program det muligt at optimere armeringen langs elementernes rande, som i længere tid har været diskuteret i branchen.

Mange gevinster – også på bæredygtighedsregnskabet
Perspektivet for programmet er stort, da man i mange tilfælde kan reducere mængden af armering i betonelementer og fuger væsentligt. Det gør betonelementerne mere ressourceoptimerede, og det lavere armeringsforbrug giver også et plus på elementernes bæredygtighedsregnskab.

”Det nye beregningsprogram regner lige til grænsen på alt i forhold til, hvad andre konservative beregningsprogrammer gør. Vi har endog indført segmentering af egenvægten med hensyn til, hvor den virker til gunst eller ugunst for stabiliteten,” siger civilingeniør Jonas Hjorth Jacobsen fra NIRAS. Jonas har været med i udviklingen af programmets brugerflade.

”Bygherren vil også nyde godt af udvikling af et sådan program. Dette være i form at mindre materialeforbrug og dermed billigere byggeri. Aktuelt på Skovkvarteret etape I og II kan vi se en reduktion i armeringen på op til 40 procent.” siger Lars Zenke Hansen.

Se hele artiklen i Magasinet Beton-2 2018