Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sammenhæng mellem eksponeringsklasser og miljøklasser

I september udkom det nationale anneks til standarden for betonproduktion DS/EN 206 – Annekset hedder DS/EN 206 DK NA, og erstatter DS 2426 med en overgangsperiode, der slutter 1. juli 2019

I det nationale anneks er en af ændringerne, at den normative gruppering af eksponeringsklasser i miljøklasser er udgået. Det medfører konsekvensrettelser i bl.a. DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017.

 

Indtil det dokument, DS/EN 1992-1-1 DK NA, er opdateret angående brug af eksponeringsklasser i stedet for miljøklasser, kan man anvende følgende tabel, der viser sammenhængen mellem miljøklasser og eksponeringsklasser [fra DS 2426:2011]

Som eksempel er tabel ”4.4N NA - Krav til minimumdæklag, cmin,dur, med hensyn til holdbarhed af slap armeringsstål i overensstemmelse med DS/EN 10080” fra DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 nedenfor angivet dels med miljøklasser og dels med eksponeringsklasser:

 

Miljøklasse

Eksponeringsklasser

Minimumdæklag

Ekstra aggressiv

XD2, XD3, XS3, XF4, XA3

40 mm

Aggressiv

XD1, XS1, XS2, XF2, XF3, XA2

30 mm

Moderat

XC2, XC3, XC4, XF1, XA1

20 mm

Passiv

X0, XC1

10 mm

 

Vær opmærksom på, at punkt 4.4.1.2.(7) inkl. tabel 4.6 NA og 4.7 NA angående rustfrit armering ikke gælder for konstruktionsdele henført til eksponeringsklasserne XS3, XF4 og XA3, og derfor kan man ikke erstatte miljøklasserne i de to tabeller med alle de tilsvarende eksponeringsklasser.

 

Der vil i den nye version af DS/EN 1992-1-1 DK NA indgå eksempler på hvilke konstruktionsdele og overflader, der typisk kan henføres til hvilke eksponeringsklasser.

 

 

I det nye anneks angående betonproduktion (DS/EN 206 DK NA) er eksponeringsklasserne samlet i grupper, benævnt ”miljøpåvirkninger”, som hedder passiv, moderat, aggressiv og ekstra aggressiv, så der er forsøgt at opretholde den kendte opdeling fra DS 2426.

 

Spørgsmål? Så ring eller skriv til Pernille på 72 16 01 49, pny@danskbyggeri.dk