Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

A113 er i høring

I 2005 udkom 3. udgave af bips A113, som var et tydeligt kvalitetsløft i forhold til de tidligere udgaver. Dog har dele af anvisningen har været brugt på en måde, der ikke var intentionen, hvilket har afledt en række frustrationer. Nu er en revideret udgave af A113 i høring.

Derfor er der nu udarbejdet en 4. udgave, hvor bl.a. ydelsesfordelingerne er justeret og formuleret skarpere, samtidig med at anvisningen har gennemgået en generel revision. Denne 4. udgave er således en fuldstændig omskrivning af 3. udgaven, om end de vigtige dele af tankesættet fra 3. udgaven er båret videre.

 I hovedtræk er der følgende afvigelser mellem 3. og 4. udgaven:

 • Anvisningen er opdelt i tre dele, nemlig A113 Anvisning, A113 Bilag og A113 Modeller, der udgøres af selvstændige dokumenter, idet formaterne for de tre dokumenter er forskellige.

 • A113 Anvisningen er for alle kapitler opdelt i tre spalter, nemlig Del A Aftalegrundlag, Del B Aftalespecifikationer og Del C Vejledning, således at disse kan læses på samme tid på tværs af spalterne. Del A Aftalegrundlag rummer de overordnede aftalemæssige forhold. Del B Aftalespecifikationer rummer de detaljerede tekniske specifikationer, mens Del C Vejledning uddyber baggrunden for bestemmelserne, og giver vejledninger til hvorledes de skal forstås.

 • Krav til opdeling i konstruktionsafsnit er blevet væsentligt skærpet. Der gives eksempler på inddeling i konstruktionsafsnit.

 • A113 er bragt i overensstemmelse med BR18 og SBi-anvisning 271, der vedrører dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, således at der anvendes samme begreber og titler på dokumenter.

 • Model 3L og 4L er blevet udbygget til henholdsvis model 3LE og 3LK samt 4LE og 4LK, hvorved modellerne tager hensyn til, hvorvidt det er enkeltstående betonelementer (E) eller en samling af sammenhængende betonelementer (K), inkl. fuger, der skal projekteres af leverandøren.

 • Model 5 er ændret, så den nu gælder leverandørens projektering af sammensatte konstruktionsafsnit.

 • Projekteringskoordinator udgår, idet denne rolle er overgået til den bygværksprojekterende.

 • Bygningsmodeller er behandlet, og der er indført et nyt dokument, Grafisk redegørelse, der overfor leverandøren og montageentreprenøren klarlægger hvorledes konstruktionen er grafisk repræsenteret, dels i forhold til tegninger og/eller bygningsmodel, og dels i forhold til hvad bygningsmodeller indeholder.

 

Baggrunden for revisionen er ønsket om en række forbedringer ift. erfaringer fra praksis. Revisionen er klar til høring pr. dags dato.

 

Læs mere om revisionen og find alle høringsdokumenterne her

 

Høringsperioden løber til og med den 20. december 2018.

 

Åben debat på høringsworkshops

Der afholdes tre arrangementer i høringsperioden for A113, hvor de vigtigste dele af revisionen vil blive præsenteret. Efterfølgende vil der på hvert af arrangementerne være en dialog om den nye anvisning. 

 

Arrangementerne afholdes som fælles arrangementer for rådgivere, leverandører og entreprenører, så dialogen kan gå på tværs af de involverede aktører.

 

Arrangementerne foregår henholdsvis i:

 • Herlev (hos Molio) 10. december 2018 kl. 14.00-16.30
 • Aarhus (Aarhus Universitet) 12. december 2018 kl. 14.00-16.30
 • Middelfart (HUSET Middelfart) 13. december 2018 kl. 14.00-16.30

 

Arrangementerne er gratis, men tilmelding er nødvendigt.

 

Tilmeld dig her