Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Løs problemet, før det opstår

Den arbejdsmetode har Betonelement-Foreningen anvendt med stor succes og i tidens løb er omfanget af de fælles problemløsende værktøjer blevet både større og mere anerkendte – faktisk anvendes fællesværktøjerne i mange tilfælde som de facto standarder.

Foreningen har dog hidtil koncentreret indsatsen omkring de forhold, der vedrører produktionen af betonelementer - men har nu taget skridtet videre til også at medvirke til ordnede forhold, hvad angår montagen af betonelementer. Og motivet var, at produktionen af betonelementer er standardiseret til mindste detalje - og underlagt 3. parts uvildig certificering, hvorimod montagen og sammenstøbning var ”et hvidt område”. Derfor besluttede BEF for mere end 2 år siden at udarbejde en anvisning, som har fået navnet Bulletin no 5 Sammenstøbning af betonelementer. 

Undervejs i udviklingsprocessen kom det frem, at nogle af de anvendte udførelsesmetoder var/er særdeles følsomme - det var derfor nødvendigt at gå dybere ned i kontrolmetoder og vurdering af overensstemmelse. Det forklarer så, hvorfor udarbejdelsen af bulletinen har stået på i mere end 2 år. 

I lighed med de øvrige fællesværktøjer fra Betonelement-Foreningen stilles nærværende bulletin til fri rådighed for både rådgivere, udførende, elementfabrikker - og ikke mindst for de bygningsstuderende. 
Det er Betonelement-Foreningens håb, at bulletinen hurtigt vil vinde udbredelse i praksis og derved understøtte udviklingen i retning af at fastholde og bevare tilliden til betonelementkonstruktioner. 

Der kan orienteres om, at arbejdsgruppen har besluttet at medvirke til den fortsatte videreudvikling af bulletinen ved at oprette en FAQ. 

Eventuelle spørgsmål sendes til peh@danskbyggeri.dk  

Hent BEF Bulletin No 5 - Sammenstøbning af betonelementer