Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Udsalget af betonelementer er slut

Krisen er drevet over i betonelementbranchen, så nu er det slut med betonelementer til rene foræringspriser, advarer Betonelement-Foreningen.

Efterspørgslen på betonelementer overstiger nu fabrikkernes egne forventninger, så stemningen var god ved Betonelement-Foreningens netop afholdte årsmøde.

Årene 2007 og 2008 var de bedste år for betonelementbranchen nogensinde. Da efterspørgslen var på sit højeste lå den på omkring 400.000 tons i kvartalet. Da bunden faldt ud af markedet i 2009, var efterspørgslen nede på 100.000 tons.   

- Reaktionen på det enorme fald i efterspørgslen har desværre været en blodig priskonkurrence, for alle forsøgte at fastholde deres medarbejdere. Fabrikkernes regnskaber fra 2009 afslører store tab og viser, at betonelementerne er blevet solgt til langt under fremstillingsprisen, fortæller bestyrelsesformand i Betonelement-Foreningen, adm. dir Claus Bering fra CRH Concrete A/S.

Normale tilstande
Men nu er situationen vendt, og der er igen ved at være normale tilstande i branchen med en sund balance mellem efterspørgsel og produktionskapacitet.

- De eventyrligt store tab, som fabrikkerne har lidt i 2009, og som er fortsat ind i 2010, har tvunget fabrikkerne til at tilpasse sig markedet – og nu ser det altså ud til, at der igen er ved at være balance. Fabrikkerne har skåret helt ind til benet samtidig med, at både eksport og den indenlandske efterspørgsel efter betonelementer er mærkbart stigende. Der har været positive takter lige siden i begyndelsen af foråret, bekræfter Claus Bering.

Den nuværende efterspørgsel fører til en leveringstid, der giver mulighed for at forberede og planlægge et fornuftigt produktionsforløb – hvilket er altafgørende for fabrikkernes produktivitet. Men vigtigst af alt er ifølge Claus Bering, at fabrikkerne ikke længere er i panik for at skaffe nye ordrer. Det har i en vis udstrækning ført til prisjusteringer, men der er fortsat langt til, at produktionen er lønsom:

- Jeg er ikke i tvivl om, at de enkelte fabrikkers bestyrelser ikke længere kan se gennem fingre med de utilfredsstillende økonomiske resultater, fabrikkerne kommer ud med. Og hvis bestyrelserne ikke selv formulerer kravene til ledelsen, så er der mange banker, der gerne hjælper til.

Mine forudsigelser går derfor på, at kunderne skal forberede sig på mærkbare prisstigninger i den nærmeste fremtid.

Kommende prisstigninger
Det er vigtigt for Betonelement-Foreningen at advare om kommende prisstigninger, da kunderne ellers kan komme i klemme.

- Vore kunder – entreprenørerne – opnår store gevinster, når de i dårlige tider kan købe betonelementer til rene foræringspriser. Men når markedet vender, så kan de komme i klemme. Derfor må kunderne gerne opfatte budskabet fra mig som en servicemeddelelse, der går på, at udsalget er ved at være slut, slutter Claus Bering.

Kontaktpersoner
Claus Bering, bestyrelsesformand i Betonelement-Foreningen og adm dir i CRH Concrete A/S tlf  70103510, mobil 40575655, cbe@crhconcrete.dk 
Poul Erik Hjorth, direktør i Betonelement-Foreningen, tlf 72160268, mobil 40219350, peh@danskbyggeri.dk