Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Projekt Huldæk & Brand har nu fundet sin afslutning

Med det nye tillæg 3 til huldækstandarden er der skabt et helt nyt normgrundlag for huldæk – vejledningerne på denne hjemmeside har derfor kun historisk interesse. Hjemmesiden er under opdatering

På det seneste møde i betonnormudvalget S-1992 blev der informeret om, at der ved afstemningen om det nye tillæg 3 til huldækstandarden EN 1168:2005/FprA3 var overvældende flertal for ja-et. Der var ingen lande, der stemte imod.

Et sådant afstemningsresultat betyder, at der kun kan/må foretages redaktionelle rettelser frem til den endelige udgivelse af tillægget.

På den baggrund var der i normudvalget enighed om at anbefale/tillade, at vi i Danmark straks tager formal vote udgaven i brug.

Tillægget kan købes hos Dansk Standard.

Tillægget til huldækstandarden betyder, at der nu er etableret normmæssig dokumentation for huldæks varme forskydningsbæreevne.

Ikke alene indeholder tillægget de nødvendige udtryk for at gennemføre egentlige beregninger af forskydningsbæreevnen, men den indeholder også tabellerede værdier, som kan anvendes uden yderligere beregninger.

Tillægget giver dokumentation for alle brandmodstandskrav i intervallet BS60 til BS180 – eller med de nye betegnelser REI 60 til REI 180.

Betonelement-Foreningen anbefaler, at formal vote udgaven for tillæg A3 straks tages i brug – der skal dog gøres særskilt opmærksom på den detalje, at forudsætningerne i Tabel G2 på side 22 i tillægget er, at der ilægges fugearmering svarende til 1,88 cm2/m. Da det er vanskeligt at udføre en korrekt fugeudstøbning, med en så kraftig fugearmering, anbefaler Betonelement-Foreningen altid at gennemføre egentlige beregninger af forskydningskapaciteten og som beregningsparameter anvende den traditionelle fugearmering.

Det er naturligvis fortsat tilladt at beregne huldæk efter åbningsfaktormetoden – men den nyeste viden på området, som blev præsenteret af Kristian Hertz på Betondagen 2011, indeholder en kraftig skærpelse. Jfr Kristian Hertz kan vinduesåbninger ikke ukritisk indgå i åbningsarealet, idet der fx i 3-lags glas med coatning ikke opstår tilstrækkeligt store spændinger i glasset til at glasset springer.

Anbefalingen er følgelig ikke at anvende den beregnede åbningsfaktor, men derimod den værst tænkelige åbningsfaktor, som typisk er 0,02m½ .

Yderligere oplysninger
Kontakt Betonelement-Foreningen: peh@danskbyggeri.dk, 72 16 02 68