Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt Beregningsprogram - Skivebygningers hovedstabilitet

Beregningsprogrammet – der er udviklet at Alectia A/S- er nu opdateret på baggrund af Eurocodes og samtidig er den tilhørende Dokumentationsrapport

Allerede tilbage i 2004 udgav Betonelement-Foreningen det første program til beregning af hovedstabiliteten for skivebygninger. Programmet der i sagens natur er udarbejdet på baggrund af DS 411, findes fortsat på www.bef.dk under menupunktet ”Beregningsprogrammer efter DS 411”.

Beregningsprogrammet – der er udviklet at Alectia A/S- er nu opdateret på baggrund af Eurocodes og samtidig er den tilhørende Dokumentationsrapport og vejledning yderligere udbygget i en version 2.

Ved opdateringen er der især sket følgende ændringer:

  • Beregningsmodulet er opdateret til Excel 2010.
  • Ved beregningerne kan masselast svarende til imperfektionsbidrag fra skævheder i bygningen virke samtidig med vindlasten i overensstemmelse med reglerne i det Danske Nationale Anneks til DS/EN 1992-1-1. Dette masselastbidrag regnes at virke i samme retning som hovedvindretningen.
  • Brugeren kan selv definere masselastprocenten.
  • Brugeren kan frit fastlægge størrelsen af eventuel virkning at vindsug på en bygningsside parallel med vindretningen.
  • Brugeren kan selv definere de stabiliserende vægges egenvægt ved at angive vægbetonens densitet. Der regnes med samme densitet for alle stabiliserende vægge.

Både program og dokumentationsrapport kan downloades på Betonelement-Foreningens hjemmeside, idet det dog kræves, at man logger ind til statikprogrammerne ved at oprette sig som bruger.

Betonelement-Foreningen håber at også dette program vil finde stor anvendelse og inviterer samtidig alle brugere til at indsende både kommentarer og gode forslag til forbedringer.

Gå til download