Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Færdigstøbte element-broer sparer både penge og tid

Danske entreprenører kan spare millioner – og gøre bilisterne glade

Koncept for færdigstøbte bro-elementer til det danske vejnet står klar til at blive brugt – og veldokumenterede erfaringer viser, at bro-elementerne er både billigere, hurtigere og mere sikre end betonbroer, som støbes på stedet.

Det betyder, at danske bygherrer – som f.eks. Banedanmark og Vejdirektoratet - og deres entreprenører kan spare millioner i både tid og penge, hvis de benytter de færdigstøbte elementer. Det forkorter byggetiden markant – og det betyder langt færre gener for bilisterne. I dag giver brobyggerier lange trafikkøer - som ikke blot er irriterende for bilisterne - de koster også samfundet både tid og penge.

- I dag bliver de fleste broer over danske motorveje støbt på stedet; til stor gene for trafikken. Det kan give anlægstider på op mod et halvt år – men så lang tid behøver det slet ikke tage at lave en vejbro, påpeger formanden for Betonelement-Foreningen Claus Bering.

Ny bro på 2 weekender
- I sommeren 2010 blev den nye bro over Holbæk-motorvejen ved Fløng opført på blot to weekender. Det øvrige arbejde på broen - som asfalt og autoværn - foregik i normal arbejdstid, mens trafikken forløb uden problemer under broen. Og vi har Vejdirektoratets ord for, at element-løsningen var både billigere og hurtigere end den traditionelle løsning, hvor broen støbes på stedet, siger Claus Bering.

Kø-kørsel koster 13 mia. om året
En færdigstøbt bro er altså klart at foretrække for trafikanterne, som undgår ventetid og forsinkelser. Og netop kø-kørsel er et stort problem i hverdagen. Nye udregninger fra Dansk Industri har påvist, at danskerne på en almindelig hverdag venter 250.000 timer i trafikken – det koster samfundet ca. 13 mia. kr. om året. Og Dansk Industris analyse viser, at den regning vil blive næsten fordoblet på mindre end 10 år.

Derfor vil det være en god idé at gøre op med den danske vane med at støbe trafikbroer på stedet – ganske enkelt fordi det er for dyrt, varer for længe og generer trafikken for meget. En lektie, mange andre lande for længst har lært, påpeger Claus Bering.

Stor erfaring fra andre lande
- Element-broer er meget anvendt i lande som Belgien, Holland, Italien, Spanien, England, USA og Canada. Det er altså ikke positive erfaringer, der mangler. Men i Skandinavien er det ikke slået igennem endnu. Her fortsætter man med at støbe broerne på stedet, uden at tage hensyn til trafikanterne. Det skyldes nok til dels tradition, men måske også, at bygherrer og rådgivere ikke er bevidste om de klare fordele. Og det er lidt underligt, for når det gælder bolig- og erhvervsbyggeri, er Danmark blandt de lande, hvor man bruger allerflest færdigstøbte elementer, siger han.

Mindre CO2 og bedre arbejdsmiljø
Ikke nok med at element-broer er billigere og hurtigere at bygge, de sparer også samfundet penge, og de sparer bilisterne for at vente i kilometerlange køer. Der er også andre klare fordele ved at bygge med de færdigstøbte broer.

- Der er en klar miljømæssig gevinst, fordi biler og lastbiler udleder langt mindre CO2, når de ikke bliver bremset af køer og vejarbejder undervejs. Og arbejdsmiljøet er langt bedre, fordi de ansatte ikke bliver nødt til at arbejde i komplicerede forskallinger midt i trafikken i månedsvis. Det nedsætter risikoen for alvorlige person-ulykker, pointerer Claus Bering.

Kontakt
Claus Bering, bestyrelsesformand for Betonelement-Foreningen, T. 40 57 56 55

Poul Erik Hjorth, direktør i Betonelement-Foreningen, T. 40 21 93 50.

Betonelement-Foreningen har det overordnede mål at medvirke til at gøre det enkelt og ubesværet at bygge med betonelementer. Med det mål deltager foreningen aktivt i at udarbejde værktøjer til fælles brug for både lærere og studerende, projekterende, udførende og ikke mindst medlems-virksomhederne.