Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Arnold van Acker understøtter BEF's anbefalinger

Arnold van Ackers artikel "Fire safety of prestressed hollowcore floors" understøtter BEF's anbefalinger vedr. huldæk og brand

Betonelement-Foreningens anbefalinger vedr. brandtillæg til huldækstandardens fokus på forskydningsbæreevnen understøttes af Arnold van Ackers artikel Fire safety of prestressed hollowcore floors 

Tillægget fører til begrænsninger i den varme forskydningsbæreevne - hvorfor Betonelement-Foreningen anbefaler, at den nyeste viden på området straks bringes i anvendelse. 

Se Betonelement-Foreningens anbefaling vedr. huldæk og brand


 

The article by Arnold van Acker Fire safety of prestressed hollowcore floors is partly based on a series of tests released by the Danish Precast Concrete Association.

Read the documentation Fire resistance of hollowcore floors with high imposed shear loading