Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Statik

Dimensionering af letbetonelementer er hidtil foregået i henhold til "DS 420 Norm for letbetonkonstruktioner af letbetonelementer" og lastfastsættelsen har været foretaget ud fra "DS 410 Norm for last på konstruktioner"

Med overgangen til Eurocodes i Danmark fra januar 2009 skal dimensionering af letbetonelementer foretages i henhold til:

  • DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
  • DS/EN 1520/Till.1:2004
  • EN 1520 DK NA:2008 Nationalt Anneks til EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
  • DS/INF 168:2008 Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, præfabrikerede elementer af letbeton og åben struktur

Lastfastsættelsen skal foretages ud fra:

  • DS/EN 1991-1-1 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner. Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger.
  • EN 1991-1-1 DK NA: 2007 - Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger.

Download
Her kan du downloade informationer om statik og bæreevne for elementer af letbeton

Download

Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 2

Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letbetonelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til dette notat og efterfølgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download

Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer - bilag

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til overstående notat og følgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download

Uarmerede vægelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 8

Et hæfte om udvikling, erfaring og sikkerhed vedrørende dimensionering af uarmerede vægelementer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Notat om dokumentation af robusthed for letbetonelementer

Download

Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (2)

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Opdatering af ovenstående rapport fra fase 1. Omfatter både fase 1 og fase 2 undersøgelserne samt ekstra forsøg.
Rapport udarbejdet af Gollermann Consult, 2007

Download

Bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af bips, 2005

Fordeling af projekteringsydelser, hvori der indgår elementer af letbeton og letklinkerbeton

Download

Rettelsesblad til bips A113

Rettelser udgivet november 2014.

Download

Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet (lodret og vandret bæreevne)

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2).

Regnemodellen for lodret og vandret bæreevne findes her i Excel-fil.

Download

Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet (lodret bæreevne)

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2). Regnemodellen for lodret bæreevne findes her i Excel-fil.

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH