Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fugt

Konstruktioner skal udføres på en sådan måde, at fugt ikke medfører skader og gener.

Elementer af letbeton er fugtbestandige og påvirkes ikke af råd og svamp. En korrekt fugtisolering har derfor ikke afgørende betydning for produktets holdbarhed, men er vigtig for opnåelsen af et sundt indeklima.

Fundamenter
Fugtopstigning fra fundament til væg forebygges ved udlægning af murpap mindst i bredde som elementtykkelse. Ved skalmuring indlægges murpap, som fastgøres til og føres min. 200 mm op ad bagvæggen og ud under teglmuren. Herved sikres, at indtrængende slagregn kan ledes ud af konstruktionen.

Skalmure
Over vindues- og døråbninger i skalmure, der ikke er beskyttet af tagudhæng, sikres mod indtrængen af slagregn ved at montere en murpap, som kan lede fugt ud af væggen. Murpappen klæbes på bagvæggen og føres mindst 150 mm ud over begge sider af åbningen. Alternativt kan anvendes en TB-rende.

Kondensation og fugtindtrængen fra skalmur ved kant af vindues- og døråbninger forhindres ved, at der indlægges polystyrenplade mellem skalmur og bagvæg.

Skalmurede ydervægskonstruktioner er som regel tilstrækkelig diffusionsåbne. Periodisk forekommende kondensfugt vil normalt kunne bortledes og dermed ikke være skadefremkaldende.

Lette facadebeklædninger
Ydervægskonstruktioner med træreglar og isolering mellem væg og udvendig facadebeklædning skal vurderes nøje for kondensrisiko.

Statens Byggeforskningsinstitut har gennemført en undersøgelse af, hvilke faktorer, der har indflydelse på ophobningen af fugt i lette træfacader på bagvægge af letbeton. Læs mere i BY og BYG Dokumentation 033: "Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge", som kan bestilles hos SBI, eller downloades her på siden.

Vådrum
Fugtindtrængning i vægge og gulve i vådrum skal forhindres ved et korrekt valg af materialer og udførelsesmetoder. Specielt beklædninger på direkte vandpåvirkede overflader, f. eks. brusenicher, skal vurderes nøje med hensyn til tæthed og egnethed i øvrigt. SBI anvisning nr. 200 Vådrum, som kan bestille hos SBI, viser eksempler på projektering, udførelse og materialevalg til vådrum. 
 

Download

Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

Udgivet af SBI, 2002

Publikationen kan bestilles hos SBI

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH