Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Forebyggelse af revner

Når der opstår revner i elementbyggeri er årsagen i langt de fleste tilfælde, at der ikke er taget tilstrækkelig hensyn til de bygningsfysiske egenskaber i de anvendte materialer, til de konstruktive løsninger og til korrekt udførelse.

Andre årsager er, at tidsplanerne er pressede og ikke tillader en faglig korrekt projektering og udførelse.

Endvidere kan økonomien spille ind og virke hæmmende for valg af de rigtige løsninger.

Det er derfor vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen hos arkitekt og ingeniør vælges de rigtige konstruktive løsninger, og afsættes den fornødne tid og økonomi til at udføre byggeriet under hensyn til materialernes egenskaber.

For de udførende er det nødvendigt at følge projektmaterialet og dermed sikre, at udførelsen lever op til kravene.

Dette vil medvirke til at lette samarbejdet på byggepladsen, når det ene fag afleverer konditionsmæssigt arbejde til det næste.

Download
Her kan du downloade informationer om forebyggelse af revner i bygninger med elementer af letbeton

Download

Forebyggelse af revner

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2010, revideret juli 2015

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 11

I denne vejledning har vi indarbejdet den erfaring om revner, som BIH har opsamlet gennem en årrække. Vejledningen gør det nemmere at begrænse omfanget af revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat

Findes kun i elektronisk pdf-udgave. 

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH