Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Energi

Vægge og dæk af letbeton indgår i alle former for byggeri, hvor der lægges vægt på lavt energiforbrug. De anvendelsestekniske løsninger er udviklet og afprøvet i byggeri, der opfylder dagens krav og de kommende krav til lavenergibyggeri og passivhuse.

Energieffektive boliger
I et projektsamarbejde med deltagelse af arkitektfirmaet C. F. Møller, ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen samt Statens Byggeforskningsinstitut har BIH vist hvordan der kan bygges energieffektive boliger med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.I projektet er der anvendt to hustyper - et etplans parcelhus på 195 m² samt et etageboligbyggeri i 5 etager med 12 lejligheder. Begge hustyper er gennemarbejdet energiteknisk med henblik på af finde velegnede løsninger, der opfylder fire energiklasser:
- kravene i Bygningsreglement 2008
- lavenergiklasse 2
- lavenergiklasse 1
- lavenergiklasse 0

Download
Her kan du downloade informationer om energieffektive boliger med elementer af letbeton

Download

Energieffektive boliger

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008 (OBS denne version er udgået)

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 10

Hæftet giver et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Udarbejdet af Teknologisk Institut for Letbetonelementgruppen - BIH, 2007

CO2-regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus

Download

Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (1)

Udgivet af Letbetonelementgruppen, 2008

Fase 1 - Lodret belastede vægge.
Rapport udarbejdet af civilingeniør Per Goltermann, Rambøll, 2004.

Visualisering

Interaktiv visualiseringsmodel af projektets parcelhus. Her kan man på skærmen gå rundt i huset og ved hjælp af infospots se hvordan konstruktions- og installationsdetaljer er løst. Man kan også tage på en guidet tur rundt i huset.

Findes kun som zip-fil

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH