Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brand

Elementer af letbeton er ubrændbare og udvikler ikke sundhedsskadelige røggasser ved brandpåvirkning. De er således det rigtige valg til bygninger med krav til brandforhold.

I forhold til det europæiske brandklassifikationssystem opfylder letbetonelementer kravene til materialeklasse A1.

De brandtekniske krav til bygninger fremgår af Bygningsreglementet.

Informationer og anvisninger vedrørende brandforhold i forbindelse med elementer af letbeton er samlet i hæfte 9.

Desuden er der udarbejdet beregningsprogrammer for henholdsvis vægge og dæk. I tilknytning til programmerne er udarbejdet vejledninger, som fortæller, hvordan programmerne bruges.

Download
Her kan du downloade informationer om brandforhold for byggeri med elementer af letbeton

Download

Brandmodstandsevne

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2005

Helvægge og dæk af letbeton hæftet 9

Beregning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Program til brandteknisk dimensionering (vægge)

Med programmet LKvaeg.exe kan du let og hurtigt beregne bæreevnen af en letbeton-væg påvirket af en standardbrand efter ISO 834.

Download

Vejledning til brandteknisk dimensionering (vægge)

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download

Program til brandteknisk dimensionering (dæk)

Med programmet LKdaek.exe kan du let og hurtigt beregne bæreevnen af et letbeton-dæk påvirket af en standardbrand efter ISO 834.

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH