Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som BIH har medvirket til at få udarbejdet

Virksomhederne bag BIH samarbejder om at stille den bedste faglige viden på området til rådighed for såvel projekterende som udførende. Gennem årene har det resulteret i nedenstående hæfter vedrørende stabilitet, lydisolering, brand m.v.

Download

Præsentation, anvendelse og egenskaber

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 1

En samlet præsentation af de mange fordele og muligheder, der kan opnås med helvægge og dæk af letbeton i byggeriet. Præsentationen er kort i sin form og indeholder billeder af mange forskellige referencer.

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 2

Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letbetonelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til dette notat og efterfølgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download

Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer - bilag

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til overstående notat og følgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download

Lydisolering

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008 (OBS denne version er udgået)

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 3

Hæftet indeholder lovmæssige bestemmelser, hovedprincipper for projektering, produktbeskrivelse, bygningsdele, samlingsdetaljer samt projekteringseksempler.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Uarmerede vægelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 8

Et hæfte om udvikling, erfaring og sikkerhed vedrørende dimensionering af uarmerede vægelementer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Brandmodstandsevne

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2005

Helvægge og dæk af letbeton hæftet 9

Beregning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Energieffektive boliger

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008 (OBS denne version er udgået)

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 10

Hæftet giver et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Forebyggelse af revner

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2010, revideret juli 2015

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 11

I denne vejledning har vi indarbejdet den erfaring om revner, som BIH har opsamlet gennem en årrække. Vejledningen gør det nemmere at begrænse omfanget af revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat

Findes kun i elektronisk pdf-udgave. 

Download

Rettelsesblad: Forebyggelse af revner - hæfte 11

Øvrige publikationer og informationsmateriale

Download

El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave

Download

Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Download

Montage for betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af BFA Bygge & Anlæg, 2018

Branchevejledningen beskriver regler og god praksis i projekterings- og planlægningsfasen samt giver en række konkrete anvisninger på, hvordan udførelsesfasen kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Download

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Tolerancer og overfladespecifikationer for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave eller på www.tolerancer.dk 

Download

Rettelsesblad til Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

Juli, 2007

Se også www.tolerancer.dk

Download

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Udarbejdet af Teknologisk Institut for Letbetonelementgruppen - BIH, 2007

CO2-regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus

Download

Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (1)

Udgivet af Letbetonelementgruppen, 2008

Fase 1 - Lodret belastede vægge.
Rapport udarbejdet af civilingeniør Per Goltermann, Rambøll, 2004.

Download

Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (2)

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Opdatering af ovenstående rapport fra fase 1. Omfatter både fase 1 og fase 2 undersøgelserne samt ekstra forsøg.
Rapport udarbejdet af Gollermann Consult, 2007

Download

Ny bulletin for brugen af wirebokse

Forskning på Syddansk Universitet har - med støtte fra Betonelement-Foreningen - fundet løsningen på udfordringerne ved brug af wirebokse.

Download

Bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af bips, 2005

Fordeling af projekteringsydelser, hvori der indgår elementer af letbeton og letklinkerbeton

Download

Rettelsesblad til bips A113

Rettelser udgivet november 2014.

Download

Bips A24: Betonoverflader - specifikation, krav og kontrol

Udgivet af bips, 2007

Anvisning om krav mv. til betonkonstruktioners overflader.

Download

Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

Udgivet af SBI, 2002

Publikationen kan bestilles hos SBI

Indhold og ansvar

Indholdet på webstedet og i vores hæfter er udarbejdet som vejledende information for arkitekter, ingeniører og andre, der er ansvarlige for den egentlige projektering. Indholdet kan således ikke danne grundlag for noget juridisk ansvar for BIH

Uddybende information

BIH’s informationsmateriale baserer sig på generelle principper, som danner fællesnævner for de samarbejdende medlemsvirksomheder. Ønskes mere specifik og uddybende information, kontaktes de enkelte elementproducenter

BEF's publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer, du kan rekvirere fra Betonelement Foreningen.

BEF's publikationer

Problemer med download?

Så prøv at opdatere til den nyeste udgave af Adobe Reader. Programmet er gratis 
 
Download Adobe Reader