Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Isolering øger risiko for revner i vægelementer

BIH har fået regnet på deformationer ved forskellige isoleringsløsninger og fraråder lave langtids E-moduler for isoleringsmaterialer i terrændæk.

Skærpede krav om mindre energiforbrug har øget ønsket om mere isolering i terrændæk. Men mere isolering forhøjer risikoen for sætninger ved skillevægge, hvilket kan give revner i vægge og fliser.

"Vores beregninger viser, at deformationerne af terrændækket bør holdes under 2 mm, hvis man vil undgå uacceptable revner og skader. Vi anbefaler, at sætningerne minimeres så meget som muligt, og derfor fraråder vi isoleringsmaterialer med lave langtidselasticitetsmoduler," udtaler rådgivende civilingeniør Niels Ingholt fra Ingholt Consult.

Varmebesparelser kræver stiv isolering
Han har foretaget beregninger af deformationer med forskellige isoleringsløsninger for Letbetonelementgruppen BIH. Niels Ingholt konkluderer blandt andet, at for vægge med lodret eller vandret last over 15 kN/m, bør der anvendes fundamenter under væggene, eksempelvis med letklinkerblokke.

"For at mindske varmetabet ønsker man ofte at undgå fundamenter under indvendige skillevægge. Men i byggerier, hvor man isolerer med Polystyren alene eller med Polystyren og komprimerede letklinker, kræves ofte en noget stivere isolering og kraftigere betonplader af beton end ved de traditionelle terrændæksløsninger," påpeger Niels Ingholt.

Høj langtidselasticitet under vægge
Behovet for stiv isolering viser sig især ved bærende og stabiliserende vægge, hvorimod isolering med lave langtidselasticitetsmoduler kan være tilstrækkeligt under ubelastede vægge.

Men når skillevægge indgår som bærende eller stabiliserende vægge, øges linjelasten på terrændækket væsentligt. Her overskrides bæreevnen i flere tilfælde ved isoleringsmaterialer med lave langtidselasticitetsmoduler.

"Deformationer på over 2 mm forekommer både ved Polystyren type S 60, 80 og 150 under stabiliserende vægge. Deformationerne kan medføre revner ved døroverliggere i skillevægge samt revner og løse fliser på flisebelagte vægge og gulve. Derfor anbefaler vi at minimere sætningerne så meget som muligt ved at anvende terrændækisolering med høj langtidselasticitet, som type S 250 eller komprimerede letklinker," fastslår Niels Ingholt.

Varmeslanger påvirker bæreevnen
Endnu en udfordring ud over lasten fra vægge er varmeslanger i terrændækket, som bruges til gulvvarme i meget nybyggeri, påpeger Niels Ingholt:

"Det er vigtigt at være opmærksom på, at varmeslanger reducerer terrændækkets bæreevne. Derfor kan det være nødvendigt at øge tykkelsen af den øverstliggende betonplade i terrændækket til over de traditionelle 100 mm," anbefaler han.

Det anbefales, at deformationer af terrændæk holdes under 2 mm for at undgå sætninger i elementerne og efterfølgende skader.

Yderligere oplysninger:
Rådgivende ingeniør Niels Ingholt, tlf. 45 88 06 33.