Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fælles retningslinjer skal forbedre byggeriets kvalitet

Upræcise udsparinger til døre og vinduer, der ikke er ordentligt udtørret, er eksempler på grænsefladeproblemer i byggeriet. Det svækker byggeriets kvalitet.

"Upræcis og ukorrekt udførelse af byggeopgaverne i det ene led er med til at skabe store problemer for det næste led, der skal bruge tid på tilpasninger. I sidste ende kan problemerne hobe sig op i en sådan grad, at underentreprenører står med en væsentlig anden opgave, end de har givet tilbud på," fortæller BIH's deltager i projektet, teknisk chef Erik Fredborg fra elementvirksomheden Expan.

Netop grænsefladerne mellem de forskellige fag og entrepriser er ofte byggeriets svage punkt, og stedet, hvor der opstår problemer med kvaliteten. Og når disse problemer opstår, giver manglende afgrænsning og uklar ansvarsfordeling anledning til tvister på byggepladsen.

Tjekliste fra start til slut
For at komme problemerne til livs beskæftiger håndbogen om elementer af letklinkerbeton sig med konkrete måltolerancer og overfladekarakteristikker i forbindelse med vægge og dæk i letklinkerbeton. I sine tre hovedafsnit henvender håndbogen sig til både projekterende, elementleverandører, elementmontører, murere, tømrere og malerfirmaer for at fastlægge grænserne mellem de enkelte parter.

"Med klare måltolerancer og grænser mellem fagene opstilles der tydelige krav og specifikationer til alle byggeriets parter. Ved at opfylde disse krav sparer parterne tid og ressourcer til tilpasninger, og risikoen for tvister bliver mindre," fortsætter Erik Fredborg.

De konkrete måltolerancer samt måle- og kontrolmetoder kan bruges som redskab til at forhindre afvigelser og dermed fungere som tjekliste allerede fra byggeriets første faser, hvor projekterende arkitekter og ingeniører bør tage ansvar og opstille krav og specifikationer til elementleverandøren.

Helhedsorientering er vejen frem
En overholdelse af måltolerancerne og de øvrige retningslinjer vil uden tvivl spare mange arbejdstimer og lette hele byggeprocessen fra start til slut. Håndbogens mange muligheder og store potentiale ligger i, at færre fejl i byggeriet automatisk vil resultere i højere kvalitet og et bedre image for byggebranchen.

"BIH's mål med at deltage i udarbejdelsen er at gå forrest i kampen for et helhedsorienteret byggeri, hvor hver enkelt entreprise tager ansvar for at lette arbejdet for næste led i processen. På den måde vil vi kunne komme problemerne i grænsefladerne til livs til gavn for hele byggeriet," slutter Erik Fredborg.

BIH har allerede udsendt håndbogen om elementer af letklinkerbeton til cirka 3.000 arkitekter og ingeniører for effektivt at implementere tolerancerne. Håndbogen er en del af serien "Hvor går grænsen?", der udgives af Dansk Byggeri.

Yderligere oplysninger
Teknisk chef Erik Fredborg, EXPAN, tlf. 76 37 70 00
Vedr. pressemateriale: Grethe Vinther, Kragelund Kommunikation, tlf. 87 88 20 36

FAKTA
Håndbogen "Hvor går grænsen? - Elementer af letklinkerbeton" omfatter bl.a.:

  • Måltolerancer
  • Overfladespecifikationer
  • Målemetoder
  • Kontrolmetoder
  • Udtørringsmetoder

I serien indgår følgende håndbøger:

  • "Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton"
  • "Hvor går grænsen? Beton - In situ, elementer og montage"
  • "Hvor går grænsen? Murerfaget - Tolerancer for murværk og overflader"
  • "Hvor går grænsen? Tømrer/Træelementer/Snedker/Gulv/Glas-alufacader - tolerancer og overfladespecifikationer"
  • "Hvor går grænsen? Malerfaget - Forudsætninger for malebehandling og kontrolmetoder"

Fototekster
Foto 1 (illustration af ydelsesfordeling): Fordelingen af ydelser mellem fag og entrepriser stiller krav til specifikationer hos projekterende arkitekter og ingeniører.