Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

C.F. Møller tegner lavenergihuse i letbeton

Nyt tværfagligt projekt dokumenterer stort potentiale for lavenergihuse opført med elementer af letbeton

Æstetik og minimalt energiforbrug går hånd i hånd i to nye boligkoncepter tegnet af C.F. Møller. Et trekantet parcelhus og et fleksibelt etagehus indgår i et nyt projekt, som Letbetonelement-gruppen BIH har taget initiativ til. Formålet er at vise, hvordan kravene til lavenergihuse kan realiseres i byggeri med helvægge af letbeton.

Fremtidens boliger
"Letklinkerbeton har en række kvaliteter, der kan bidrage til at nedsætte energiforbruget i boliger. En af de væsentlige faktorer er letklinkerbetonens varmeakkumulerende egenskaber. Det vil sige, at væggene optager varme i løbet af dagen og langsomt afgiver den, når det bliver køligt om natten," forklarer Erik Fredborg fra Letbetonelementgruppen BIH.

"I projektet kombinerer vi disse egenskaber med C. F. Møllers visioner for æstetiske og komfortable boliger. Målet er at forme et fælles bud på fremtidens energirigtige boliger," tilføjer han.

At det er aktuelt at udvikle lavenergihuse i Danmark, viser regeringsgrundlaget fra efteråret, som lægger op til, at nye bygninger i 2020 skal bruge 75 procent mindre energi end i dag. I projektet anvendes dette kriterium som grundlag for den laveste energiklasse, som kaldes "Lav-energiklasse 0".

Nytænkende arkitektur
Kendetegnende for lavenergiklasse 0, at der stort set ikke skal tilføres energi til opvarmning og nedkøling. Derfor er det afgørende med god isolering, ideel udnyttelse af solvarme og forebyggelse af kuldebroer. Det stiller store krav til både byggematerialer, ingeniørberegninger og arkitektur.

"For at udnytte solen optimalt har vi tegnet et trekantet parcelhus. Trekantens spids vender mod det kolde nord, mens store vinduespartier i den brede sydvendte side åbner for lys og varme," forklarer arkitekt Mette Nymann fra C.F. Møller, der har givet det nye parcelhus arbejdstitlen Nordpilen.

Også formen på projektets etagehus er nyskabende. Dette første danske bud på et etagebyggeri i Lavenergiklasse 0 er udformet som et smidigt modulsystem, hvor opgangene bruges som fleksibelt bindeled mellem moduler med lejligheder. Dermed kan byggeriet placeres optimalt på byggegrunden med orientering mod syd. Resultatet er attraktive udsigtsboliger med altaner.

"I stedet for traditionelle altaner har vi udviklet en fritstående elementaltan uden på huset, som forbindes til lejlighederne med et lille trin for at undgå kuldebroer. Samtidig fungerer altanerne som solafskærmning om sommeren," forklarer Mette Nymann.

Tværfagligt samarbejde
Vejen til realisering af de arkitektoniske visioner går blandt andet via grundige ingeniørberegninger, der tager højde for boligernes samlede energiregnskab. Derfor deltager ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen, som har erfaring med denne type projekter. "Vi har valgt at gennemføre energiberegningerne efter principperne i BE06, der tager afsæt i dansk byggelovgivning. På den måde kan er energiklasserne beregningsteknisk identiske, og lette at relatere til dagens praktiske danske byggeri" forklarer Flemming Hoff Jakobsen.

Derudover bidrager en række leverandører inden for blandt andet isolering, varmegenvinding og vinduer til projektet med deres ekspertise.

SBi ser stort potentiale
Den tværfaglige tilgang til projektet roses af forskningschef Søren Aggerholm fra Statens Byggeforskningsinstitut:

"Der er ingen tvivl om, at udviklingen går i retningen af lavenergiboliger, og allerede nu har en række kommuner øremærket udstykninger til denne type byggeri. Derfor er det rosværdigt at byggebranchen samarbejder på tværs om at udvikle moderne boliger, der både er gode at bo i, smukke at se på, og som er gearet til fremtidens energikrav," siger Søren Aggerholm.

Leverandører til projektet er Aalborg Portland, Isover, Maxit, Thermisol, Nilan, Sonnenkraft Scandinavia, Vildbjerg Vinduet, Protec Vinduer, Velfac samt BIH´s medlemsvirksomheder.

Fakta

  • Målet med BIH's projekt er at udvikle et parcelhus og et etagehus, der med ændringer af blandt konstruktionsdetaljer m.v. kan tilpasses både nuværende krav, lavenergiklasse 2 og 1 samt en projektdefineret lavenergiklasse 0, der svarer til den tyske passsivhus-klassen. Resultatet af projektet bliver et idekatalog, der stilles til byggebranchens rådighed.
  • Projektet løber fra oktober 2007 til juni 2008. Sidst i maj afholdes en temadag om projektet for arkitekter og øvrige interessenter i byggeriet.
  • Et lavenergihus er en bygning, der opnår godt indeklima og god totaløkonomi ved ekstremt lavt energiforbrug. Lavenergihuse i laveste klasse er så tætte, at de typisk kan opvarmes alene ved ventilation.
  • I de nuværende energiklasser får et parcelhus på 150 m2 tilført 85 kWh/m2/år. Lavenergiklasse 2: 61 kWh/m2/år. Lavenergiklasse 1: 42 kWh/m2/år. Lavenergiklasse 0: 21 kWh/m2/år.
  • En fordel ved at bygge lavenergihuse af letbetonelementer er elementernes evne til varmeakkumulering, hvilket mindsker temperaturudsving og energiforbrug.
  • Vigtige virkemidler i lavenergihuse er: Optimal placering af bygning, rum og vinduer i forhold til solvarme og dagslys, god isolering, tæt bygning, ingen kuldebroer, god solafskærmning og udluftning om sommeren samt individuel styring af varmetilførsel i alle rum.

Billedtekster
1. Et trekantet parcelhus er C.F. Møller bud på et passivhus i Betonelementgruppen BIH nye projekt, der skal udvikle energieffektive boliger med helvægge.

2. Etagehuset fra C.F. Møller er det første i Danmark i passivhusklassen. Huset er tegnet for Letbetonelementgruppen BIH for at vise mulighederne for lavenergihuse med elementer af letklinkerbeton.For yderligere oplysninger:
Teknisk chef Erik Fredborg, EXPAN, tlf. 76 37 79 40
Arkitekt Mette Nymann, C.F. Møller, tlf. 76 42 86 63
Afdelingsleder Flemming Hoff Jakobsen, Hundsbæk & Henriksen, tlf. 79 43 53 00
Forskningschef Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut, tlf. 45 74 23 97

Vedrørende pressemateriale:
Karen Grønkjær Kjeldsen, Kragelund Kommunikation, tlf. 87 88 20 20