Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Boliger af letklinkerbeton giver mindre CO2-udledning

Den globale opvarmning har sat CO2-udslip på dagsordenen i byggebranchen, og det gør energiforbruget til en vigtig konkurrenceparameter for byggematerialer

I en netop offentliggjort rapport udarbejdet for Letbetonelementgruppen BIH fastslår Teknologisk Institut, at boliger bygget af letklinkerbeton udleder mindre CO2 end tilsvarende boliger opført i lette byggematerialer.

Miljørigtige boliger er populære som aldrig før, og en lang række kommuner sætter fokus på energirigtigt byggeri. Ny viden dokumenterer, at boliger bygget med letklinkerbetonvægge slipper mindre CO2 ud i atmosfæren end tilsvarende huse baseret på lette vægkonstruktioner som fx træ.

"Vi har undersøgt to identiske boliger opført med bagmur og skillevægge i henholdsvis elementer af letklinkerbeton og gipsklædte vægge af træ. Husene har identisk klimaskærm og tag af tegl, og konklusionen er entydig. Set i hele boligens livscyklus belaster boligen med letklinkerbetonvægge vores klima mindre end huset udført med lette vægge," siger seniorkonsulent ved Teknologisk Instituts Betoncenter Claus V. Nielsen.

Sammen med centerchef Mette Glavind har han for Letbetonelementgruppen BIH udarbejdet rapporten, der tilbageviser påstanden om, at byggeri af letklinkerbeton belaster miljøet i særlig høj grad. Denne fordom udspringer af, at cementen, der bruges til produktion af beton, er energikrævende af fremstille.

Letklinkerbeton vinder på den lange bane
"Mange fokuserer fejlagtigt udelukkende på, at træerne i skoven optager CO2, mens cementfremstilling forbruger energi. Reelt bør man betragte hele byggeriets livscyklus, og her vinder betonen på den lange bane," fastslår Claus V. Nielsen.

Som de første i landet har Teknologisk Institut derfor undersøgt alle faser i byggeriets samlede levetid. Fra råstofudvinding, oparbejdning til byggematerialer, produktion af byggematerialer til opførelse af byggeriet. Dernæst kommer byggeriets driftsperiode efterfulgt af energiforbrug til nedrivning og knusning og som noget helt nyt den CO2-optagelse, der foregår i nedknust beton i kontakt med atmosfærisk luft.

"I de første faser er betonen bagud i CO2-regnskabet, men så snart vi inddrager faserne drift og nedrivning, vender billedet. Vi har løftet blikket fra de måneder, byggeriet foregår, til at se på de efterfølgende mange tiår med drift," fortæller Claus V. Nielsen.

Hermed dementeres antagelsen om, at byggeri af træ er mere miljørigtigt end boliger bygget med elementer af letklinkerbeton.

Evne til varmeakkumulering er afgørende
Efter 5 til 20 år opnår letklinkerbetonen en bedre CO2-balance end træbyggeriet, og herefter giver letklinkerbeton rent faktisk en CO2-besparelse i forhold til træ. Årsagen er primært det tunge byggemateriales evne til varmeakkumulering.

"Letklinkerbeton har en god evne til varmeakkumulering, og det giver mindre energiforbrug til opvarmning, ventilation og afkøling per år. Og da vi regner med, at en bolig har en gennemsnitlig levetid på 70 år, bliver det til en stor besparelse," uddyber Claus V. Nielsen.

Denne evne til varmeakkumulering er tidligere dokumenteret i en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen, hvori det fremgår at byggeri af letklinkerbeton bruger op til 12 procent mindre energi end byggeri af træ.

Dertil kommer, at det ikke kun er i boligens brugsfase, at CO2-regnskabet går den rigtige vej. Undersøgelser viser også, at nedknust beton, der blandt andet bruges til fyld i veje, opsuger CO2 fra atmosfæren længe efter, at bygningen er nedbrudt.

Billedtekster
Foto: Boliger opført med tunge elementer af letklinkerbeton er bedre til at akkumulere varme end lette træhuse. Dette giver mindre CO2-forbrug til opvarmning og afkøling. Her ses "Huset til de krævende" fra Henning Larsen. Fotograf angives: Nikolaj MedingYderligere oplysninger
Dansk Beton, Letbetonelementgruppen BIH
Erik Fredborg, medlem af BIH og teknisk chef hos elementproducenten Expan
Tlf. 76 37 79 40

Teknologisk Institut, Betoncentret
Claus V. Nielsen, seniorkonsulent
Tlf. 72 20 22 19

Vedr. pressemateriale
Grethe Vinther, Kragelund Kommunikation
Tlf. 33 43 63 77

Fakta om rapporten

 • Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri"
 • Rapporten er udarbejdet af centerchef Mette Glavind og seniorkonsulent Claus V. Nielsen ved Teknologisk Instituts Betoncenter.
 • CO2-regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus.
 • Der sammenlignes en typisk etplans familiebolig med klimaskærm og tag af tegl opført med bagmur og skillevægge af henholdsvis elementer af letklinkerbeton og trævægge beklædt med gips.
 • Se også selve rapporten "Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri (var link til 11483)"
 • For yderligere information om varmeakkumulering henvises til Miljøstyrelsens Arbejdsrapport nr. 19, 2007 "Varmeakkumulering i beton - Vurdering af betons termiske masse i relation til bygningsreglementet og energiberegninger" af Lars Olsen og Magne Hansen fra Teknologisk Institut.

Fakta om elementer af letklinkerbeton

 • Elementerne består af letklinker (brændte lerkugler), sand og dansk cement.
 • Elementerne består af naturlige uorganiske materialer, der ikke kan angribes af fugt, råd og svamp.
 • Støj mellem boligens rum dæmpes af vægelementerne.
 • Vægelementerne er brandsikre.
 • Elementerne holder på varmen og giver mindre temperaturudsving.

Fakta om CO2

 • Det samlede danske CO2-udslip svarer til 10 ton CO2 om året pr. dansker.
 • Hver dansker har indflydelse på 6 ton CO2 om året.
 • Boligen er den væsentligste kilde til CO2-forbruget.
 • Se også www.1tonmindre.dk