Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Om letbetonelementer

Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af letklinker, cement, sand og vand

Letklinker er små kugler af hårdtbrændt ler - lette og porøse og med et utal af små luftfyldte celler. Letklinkerne brændes ved 1100-1200 °C, og resultatet bliver et kemisk neutralt produkt med stor styrke og god varmeisoleringsevne.

Denne letbetontype betegnes også letklinkerbeton. Den tekniske betegnelse for letbetontypen er LAC (Light weight Aggregate Concrete).

Produktion med høj kvalitetskontrol
Elementer af letbeton produceres overalt i Danmark på fabrikker med højt automatiserede produktionsanlæg. Produktionen er underlagt en effektiv og certificeret kvalitetskontrol, der sikrer en konstant høj kvalitet og sørger for, at enhver ydelse leveres som aftalt.

Suveræne egenskaber
Helvægge og dæk af letbeton er gennemprøvede løsninger med mange års erfaring bag. Det sikrer dig mod ubehagelige overraskelser hvad angår indeklima, styrke, overfladebehandling, vedligeholdelse m.v. Når du laver dit råhus med elementer af letbeton, får du derfor med sikkerhed et bæredygtigt byggeri, som fuldt ud opfylder kravene til et sundt, solidt og fleksibelt byggeri.

- Styrke og stabilitet
Helvægge og dæk af letbeton produceres i forskellige styrkeklasser individuelt tilpasset de forskellige anvendelsesforhold. Det giver det optimale forhold mellem styrke og elementvægt.
Med elementernes skivevirkning i kombination med det anvendte byggeprincip og forankringssystem, kan der opnås råhuskonstruktioner med stor stabilitet på en enkel måde. Se i øvrigt afsnittet: Statik

- Varme
Elementer af letbeton bidrager til varmeisoleringen, og vil indgå i konstruktionens U-værdiberegning. Desuden har elementerne gode varmeakkumulerende egenskaber, således at temperaturudsving i rummet bliver mindre. Se i øvrigt afsnittet Energi

- Lydisolering
Helvægge og dæk af letbeton er "tunge" elementer med god lydisolering. Afhængig af overfladebehandling kan der desuden opnås en god dæmpning af efterklang. Se i øvrigt afsnittet: Lyd

- Brand
Elementer af letbeton er klassificeret som "ubrændbart materiale" og udvikler ingen røggasser ved brandpåvirkning. Elementerne giver heller ingen bidrag til brandspredning. Se i øvrigt afsnittet: Brand

- Fugt
Helvægge og dæk af letbeton er fugtbestandige og påvirkes ikke af råd og svamp. Det betyder bl.a. at elementer afsluttet med vandafvisende overfladebelægning uden problemer kan anvendes i vådrum. I andre sammenhænge kan elementet med fordel opsuge og afgive rumfugt, og dermed medvirke til rummets fugtregulering. Se i øvrigt afsnittet: Fugt

Godt indeklima
Helvægge og dæk af letbeton fremstilles af rene naturmaterialer, der ikke afgiver skadelige dampe. Desuden er letbeton kemisk neutralt, uorganisk og angribes ikke af råd og svamp. Elementerne har endvidere gode egenskaber hvad angår fugtregulering, lyd- og varmeisolering samt varmeakkumulering. Alt i alt egenskaber, som har stor betydning for et godt indeklima og et sundt byggeri.

Overfladebehandling og befæstigelse
Helvægge og dæk af letbeton har en plan overflade med åben struktur. Overfladens tæthed er afhængig af elementernes densitet. Høj densitet giver en tættere overflade.

Den plane og kornede overflade gør elementerne meget velegnede til de fleste overfladebehandlinger – tapetopsætning, maling, fliser m.v.

Nogle elementproducenter kan også levere elementerne med færdigpudset overflade.

- Befæstigelse
I elementer af letbeton kan der let og holdbart både sømmes, bores og skrues. Derfor er det nemt og hurtigt at hænge billeder, lamper, reolsystemer, køkkenelementer m.v. op - også for Gør-det-selv-manden.