Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Miljøvaredeklaration for betonelementer

Efter et intenst arbejde er branchefællesskabet Dansk Beton klar med nye detaljerede miljøvaredeklarationer, der gør det muligt at regne ud, hvor meget CO2 forskellige typer af beton udleder - fra det bliver produceret, til det rives ned og genanvendes.

De nye data er et stort skridt hen mod målet om egentlige klimaregnskaber, hvor man kan se, hvor meget CO2 en ny bolig, bygning, bro eller lignende udleder i hele dens levetid.

Betonelement-Foreningen har fået udarbejdet miljøvaredeklarationer for fem forskellige produkttyper, hvor der for hver type er 2 til 3 forskellige variationer – i alt 14 forskellige datasæt.

Miljøvaredeklarationerne er baserede på en vugge-til-grav livscyklusvurdering, hvor alle relevante og afgørende processer fra livscyklussen er medregnet dog undtaget indbygning/installation, benævnt fase A5. Deklarationerne er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra en stor del af den danske produktion af elementer, og kan benyttes som branchespecifikke miljøvaredeklarationer.

Deklarationerne er tredjeparts verificerede og udarbejdet i henhold til ISO 14025 og EN 15804.

Miljøvaredeklarationer forkortes MVD eller EPD (Environmental Product Declaration) og kan downloades fra EPD Danmarks database.

Find deklarationerne for de fem forskellige produkttyper her
Du kan finde deklarationer for huldæk, sandwichelementer, vægge, lette vægge og TT'ere (ribbedæk) på nedenstående link. De ligger alle under punktet "Betonelement-Foreningen"

Find de fem deklarationer her