Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

De store værksbygninger

Vinder af Betonelement-Prisen 1995

På samme måde som industriens bygninger må underordne sig deres produktionsproces, må de store værkbygninger, som el-værker, kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter o.l. respektere den komplicerede produktion, som værket skal rumme.

Disse bygninger er ofte af meget stort format, hvorfor de får en kraftig
dominans på det område, hvori de er placeret.

I konsekvens heraf er den arkitektoniske udformning af sådanne bygningsanlæg af væsentlig betydning, og da lIS Skærbækværket i 1989 havde truffet beslutning om opførelse af et kraftvarmeværk i Horsens, udskrev man følgelig en konkurrence om opgaven, for at sikre sig at det blev et byggeri på et højt arkitektonisk, teknisk og funktionelt plan.

Betonelement-Prisen 1995 tilfalder dette bygningsværk, hvis ophavsmænd er arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg. Såvel konkurrenceprojektet som det færdige resultat viser, hvorledes man har skabt et bygningsanlæg, der er udtryksfuldt og poetisk og på samme tid skildrer den højst rationelle proces, der foregår i et kraftvarmeværk.

Facadernes betonelementer der er beklædt med keramiske kvadratiske fliser, giver bygningen en lethed og et smukt tilhørsforhold til det flade omgivende landskab i Horsens Fjord.

Som et borganlæg i marsken eller et karavan-serail i ørkenen rejser den kompakte bygning sig, og tårne og minareter er her blevet til omhyggeligt udformede skorstene i stål henholdsvis beton. Det er næsten symbolsk,
at magtens og religionens store bygninger i dag er afløst af de social-
tekniske anlæg.