Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Postmodernisme

Vinder af Betonelement-Prisen 1990

Efter mange års modernisme i arkitekturen baseret på Bauhaus-idealer og en udvikling der fulgte op med teknologien indenfor byggeriet, dukkede en arkitektonisk variant op. For ca. 15 år siden sendte post-modernismen sine første signaler ud om en nyere og efter sigende mere menneskelig arkitektur.

Det viste sig desværre i de allerfleste tilfælde at blive en gang gøgl og en letsindig omgang med arkitekturens virkemidler, som man kan finde eksempler på i adskillige af 80-ernes boligbyggerier.

Enkelte arkitekttegnestuer tog dog udfordringen op og fandt både dekorative og konstruktive muligheder i post-modernismen, som man kunne anvende uden at prostituere sig som arkitekt, og blandt disse er Arkitektgruppen i Århus, hvis boligbebyggelse ''Engen' i Rødovre fik betonelementprisen i 1990.

Der er tale om en meget lang boligblok, der på et faldende terræn strækker sig mod øst fra Tårnvej ned mod et mindre grønområde. Bebyggelsen får herved variation med 3 etager i den vestlige og 5 etager i den østlige ende. Den er yderligere præget af nogle store elegante glaselevatortårne samt nogle åbne altangangsystemer i store dele af bygningen.

Samtidig er betonelementerne til facadebrug udformet med en variation i farve og mønster, der sammen med andre variationer indenfor bygningen giver den en stor rigdom, der er administreret med særdeles sikker hånd. Det er indtil videre et af de bedste signaler for fremtidens boligbyggeri.