Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Amtssygehuset i Herlev

Vinder af Betonelement-Prisen 1982

Amtssygehuset i Herlev tegnet af arkitekterne Jørgen Selchau, Gehrdt Bornebusch og Max Broel ved Jørgen Selchau fik betonelementprisen 1982. Motiveringen bag prisen var, at man sjældent bygger huse i den størrelse og specielt den højde som elementbyggeri, men Jørgen Selchau, der var chefarkitekt på byggeriet, fik med stor dygtighed anvendt standardiserede betonelementer på en sådan måde, at huset har såvel en stramhed som en opdeling i enheder, der gør det store bygningsvolumen smidigere og mindre bastant at se på.

Det var arkitektens ide at hver etage med sine 48 patienter, egne læger og sygeplejersker har størrelse som et provinshospital, og at patienterne derfra kan komme på 'supermarkedet' og blive behandlet for snart sagt hvadsomhelst. 21 små provinshospitaler stablet ovenpå hinanden men i realiteten autonome.

Det er et stort ansvar at bygge så højt, at bygværket ses praktisk talt hvorsomhelst fra og på meget lang afstand, men gennem enkelhed og proportionering er bygningen blevet et smukt landmark, der signal iserer sin store sociale betydning ud til omverdenen.

Et rent og fornemt elementbyggeri i forbindelse med hospitalet blev også sygeplejerskeskolen, der med brug af kun 3 elementtyper er et anlæg med stor poesi og charme. Det er Gehrdt Bornebusch, der står bag dette byggeri.