Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gadekæret i Ishøj

Vinder af Betonelement-Prisen 1978

Det var næppe nogen tilfældighed, der ved den første prisuddeling i 1978
vendte priskomiteens blik mod bebyggelsen Gadekæret i Ishøj, projekteret af arkitekt Knud Ejvind Rasmussen for Kooperativ Byggeindustri.

Der var her tale om et elementbyggeri i 2 og 3 etager, og med etagehøje facadeelementer, der indeholdt vinduer og døre af samme udformning, som man kan finde dem i ældre bebyggelser. Også 450 tegltage på samtlige bygninger kunne lede tanken hen på tidligere epokers bebyggelser fra 30'erne og 40'erne, men karakteren af elementbyggeri var klart skild ret i facadeelementernes begrænsede størrelse.

Det var dog ikke mindst selve bebyggelsesplanens helt utraditionelle og stærkt inspirerede udformning, der tiltrak sig komiteens opmærksomhed. Korte gadestræk, enkelte med krumning eller knæk, få parallelle gader og bebyggelsen centreret om et friluftsrum i midten med en sø.

Det var i realiteten landsbypræget fra selvgroede småbyer, der her med stor dygtighed var overført til en samlet bebyggelse opført indenfor ganske kort tid.

Lejlighederne er velformede, der er en lang række varianter at vælge imellem og uderummene har en særlig prægnans ved at rumme en kombination af færdsel og fritidsophold.

Husene veksler mellem 2 og 3 etager og gaderne har en bredde, der gør dem intime og attraktive at opholde sig i.

Adskillige steder udvider gaderne sig til små opholdspladser og en vandring i Gadekæret der slutter ved selve søen er meget oplevelsesrig.