Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fællesmagasinet i Vinge: Kannelurer kendetegner gravkammer

Det nye magasin i Frederikssund, der rummer kulturarvsgenstande fra Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet, kræver stor klimastabilitet og robuste byggetekniske løsninger.

Fællesmagasinet opføres i lyse, præfabrikerede sandwichbetonelementer, som er en priseffektiv løsning. Men den giver ikke desto mindre mulighed for at bearbejde forpla­dens udtryk og detaljer i elementsamlingerne. Det har arkitekt Lars Rolfsted Mortensen fra Gottlieb Paludan Architects zoomet ind på – velvidende at det var en præmis, at udtrykket skulle være enkelt og kunne repeteres.

Det tvetydige i, at kulturarven skal have til huse i en bygning med meget begrænset økonomi til arkitektonisk udfoldelse, angreb han konstruktivt og skelede til sin erhvervs-ph.d., hvor han undersøgte æstetiske potentialer og udfordringer i efterkrigstidens industribyggerier.

Fremhæver lysets spil
Fællesmagasinets facade­elementer udføres med en konkav for­plade. Elementsamlingerne accentueres med en lodret not, hvor fugen ligger i dyb­den af notsporet. Alle elementer har en vandret deling, hvor de konkave bueslag har dobbelt eller tredobbelt antal på den nederste del.

Den konkave forplade og dens deling tjener flere arkitektoniske formål. Den giver en blød og vari­erende skyggetegning på facaden og fremhæver hvert enkelt elements fi­gur og byggesystemets enkle princip.

Samtidig minder forpladen om forstørrede kan­nelurer fra den klassiske arkitekturs søjleordener. Kannelurer havde netop til formål at fremhæve lysets spil og understrege det vertikale.

– Det klas­siske motiv er berettiget til fællesma­gasinets arkitektur, idet kulturarven i magasinet forbinder os til historiens dybde og sætter den danske kultur i forbindelse med andre kulturelle strømninger, der har formet udviklingen i Danmark, fortæller Lars Rolfsted Mortensen.

Krav og kulturarv
Fællesmagasinet placeres øverst i terrænet med nærhed til byen og udsyn over kulturlandskabet. Bygningen inddeles i fire individuelt aflæselige bygningskroppe med forskellige højder for at nedbryde dens enorme størrelse.

Magasinet skal rumme kulturarv af meget høj national værdi, hvilket kræver et byggeri med stor klimastabilitet, robuste løsninger og et højt sikringsniveau. Klimadelen er bogstavelig talt indbygget fra bunden ved ikke at isolere mod terræn, så man på den måde passivt udnytter jordens stabile temperatur. Det betyder, at der kun er implementeret små ventilationsanlæg for at kunne holde lufttemperaturen mellem 8 og 16 grader året rundt. Dertil kommer, at temperaturerne kun må svinge uhyre langsomt.

Fakta om Fællesmagasin, Vinge/Frederikssund

Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects
Rådgiver: MOE
Entreprenør: DS Flexhal
Betonleverandør: DS Elcobyg
Opført: Indflytningsklar i 2022

Areal: 24.300 m2


Foto: Torben Eskerod


Foto: Torben Ekserod


Foto: Torben Eskerod

Se de andre nominerede projekter

Pressefotos - Fællesmagasinet