Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonelementer

Medlemsvirksomhederne i Betonelement-Foreningen er produktcertificerede. Dette medfører at produktionen overvåges af et certificeringsorgan, og at produkterne opfylder gældende danske normer og standarder.

Produktcertifikatet udstedes efter en gennemgang og vurdering af produkt, produktion og intern kontrol i virksomheden.

Betonelement-Foreningen udgav i 1991 en håndbog i 4 dele, der blev opdateret i 2018. Dette opslagsværk giver et samlet overblik over betonelementsbyggeriets arkitektoniske muligheder, bærende systemer og retningslinier for både den skitsemæssige og detaljerede projektering af det enkelte byggeri.

For at lette overgangen til Eurocodes fra 1. januar 2009, udgav Betonelement-Foreningen en række tilhørende beregningsprogrammer og en uddybende tilhørende lærebog. Alt materialet kan downloades under Teknik og design 

Før elementproduktionen kan påbegyndes er det vigtigt, at det tekniske aftalegrundlag er bragt i stand, og for at tydeliggøre aftalegrundlaget mellem parterne i en betonelementleverance: rådgiveren, entreprenøren og betonelementleverandøren, er der udviklet fem modeller for fordeling af projekteringsydelsen i forbindelse med betonelementleverancen. 

Disse modeller er beskrevet i publikation A113: ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”. Publikationen kan også findes hos molio.