Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beregn selv prisen

Flere lærere og studerende fra tekniske skoler har efterlyst muligheden for at kunne prisberegne projektopgaver, hvori der indgår betonelementer.

Ved projektering, se webudgaven af
Betonelement-HåndbøgerneBetonelementbyggeriers statik - en lærebog 
Nedenstående grundlag er derfor udarbejdet med så snæver en margin som muligt, idet for høje priser kan medføre fravalg af betonelementløsninger og for lave priser kan medføre en distance fra virkeligheden. Der vil naturligvis i praksis kunne forekomme både højere og lavere priser, som dog typisk vil være forårsaget af parametre, som ikke er nævnt.

For at give forståelse for prisdannelsen er det nødvendigt med kendskab til de omkostningsparametre, der er forbundet med fremstillingen af betonelementer.

Kvantitative parametre

 • Elementtype ( vægge, dæk, søjler, bjælker ) og antal m3, m2 og/eller ts. Det kan bemærkes, at sondringen mellem de enkelte elementtyper ofte er ret diffus. F.eks beregnes rammevægge ofte som søjler/bjælker.
 • Antal elementer. Gentagelseseffekten har stor betydning for nogle elementtyper.
 • Antal varianter. En produktionstegning for hver variant. Varianter kan medføre formomstillinger og dermed et større timeforbrug. Det forekommer, at en form  kun ”producerer” hver anden- eller hver tredje dag, hvilket medfører betydelige meromkostninger..
 • Elementdimensioner. Store elementer er relativt billigere at producere pr m2 end små elementer, da flere arbejdsoperationer ikke relaterer sig til størrelsen.
 • Geometrisk udformning. Det er f.eks. nemmere og billigere at udstøbe en søjle vandret end lodret. Sværhedsgraden har stor betydning for timeforbruget og dermed prisen pr enhed.
 • Belastning på elementerne og deraf følgende armering. Armeringsmængden har stor betydning for timeforbruget og dermed for elementprisen, men anordningen af armeringen har ofte endnu større betydning, f.eks. ved forkrøbling af armeringsstænger.
 • Isolering, type og U-værdi.
 • Indstøbninger, specielle og de for afformning, transport og montage nødvendige. Art, dimension og placering.

Kvalitative krav

 • Betonstyrke, miljøklasse, kontrolklasse, farve.
 • Armeringsstål. Sort, rustfrit.
 • Svejsninger
 • Overflader. Defineres oftest efter Bips A24. Med mindre andet aftales, er der sædvanligvis tale om normalt kravniveau.
 • Tolerancer. Defineres oftest med baggrund i Hvor går grænsen? Beton - in situ, elementer og montage
 • Produktions- og lagerforhold

Projektering

 • Omfanget af fabrikkens projektering. Fordelingen af projekteringsydelser aftales på grundlag af Bips A113 med tilhørende rettelsesblad.
 • Projekteringsydelsen vurderes/kalkuleres oftest til et konkret beløb. Projekteringsydelsen er derfor relativt højest ved mindre leverancer.

Tid

 • Ordretidspunkt. Kort leveringstid medfører behov for unødig mange støbeforme, strammere styring og dermed relativt større resourceforbrug. En presset leveringstid medfører mindre tid til kvalitetssikring og dermed større mulighed for, at misforståelser og fejl kan opstå.
 • For sene/manglende bygherrebeslutninger medfører relativt ofte forsinkelser og fordyrelser i projekterne.
 • Projekt fra den rådgivende ingeniør (projekteringsomfang). Det er vigtigt, at der i aftalen om leveringstidspunktet også er indlagt den nødvendige tid til projekteringen.

Leveringen

 • Montagerækkefølge- og tid. Hurtig leveringsafvikling medfører større pres på kraner og køretøjer, med deraf følgende risiko for forsinkelser.
 • Transportafstanden. Omkostningerne er afhængige af transportafstanden, idet det dog kan bemærkes, at meromkostningerne ikke altid slår fuldt ud i det endelige tilbud.
 • Transportmetoden. Ved udkørsel der kræver speciel køretilladelse påløber der meromkostninger ved indhentning af tilladelse samt begrænsninger p.g.a. spærretider og lignende. Ved kørsel med reducerede læs ( kan være forårsaget af elementgeometri, byggepladsens forhold, ordresammensætning og lign.) påløber øgede omkostninger.
 • Der er normalt indregnet 1 time for aflæsning af køretøjet.

 

Download

Beregn selv prisen

Data til beregning af overslag for betonelementer

Opdateret januar 2012.