Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonelementer og indeklima

Tilbage i 2001 var der visse byggematerialer, der udokumenteret proklamerede at være synonym med et godt indeklima.

På den baggrund besluttede Betonelement-Foreningen, at der ikke på samme måde måtte herske tvivl om betonelementers gode indeklimaegenskaber. Afprøvningerne viser, at betonelementer fuldt og helt lever op til de fysiske krav for at opnå indeklimamærke.

Betonens aktive varmekapacitet 
Tunge konstruktioner har høj varmeakkumuleringsevne, hvilket betyder et køligt og behageligt indeklima om sommeren og en klækkelig besparelse på fyringsøkonomien om vinteren.

Betonelement-Foreningen har sammen med Fabriksbetonforeningen og Kalk & Teglværksforeningen deltaget i en arbejdsgruppe sammen med Teknologisk Institut med det mål at levere nye og korrekte inddata til SBi`s beregningsprogram Be06. De nye korrekte inddata fører til at den aktive varmekapacitet for bygninger varierer mellem 23 Wh/(m²·K) og 209 Wh/(m²·K) målt pr m2 bruttoetageareal.

Bygninger hvor både gulv, vægge og loft er af betonelementer kan nu indregne værdien 209 Wh/(m²·K) - hvor SBi tidligere har opfordret til at anvende den noget lavere værdi 160 Wh/(m²·K).

Download

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 18 2006, Afdampning fra beton. Indeklima. Luftkvalitet.

Alle de testede betonprøver ville kunne indeklimamærkes

Kulbrinteafdampningen fra beton kan elimineres fuldstændigt ved at anvende vegetabilsk baseret formolie - og alle Betonelement-Foreningens medlemmer anvender vegetabilks formolie.

Download

Indeklimarapport

Udgivet af Teknologisk Institut, December 2001

Prøvningen er foretaget i henhold til Dansk Selskab for Indeklima. Den anvendte beton er repræsentativ for alle medlemmerne af Betonelement-Foreningen.
Afprøvningen viser, at betonelementer lever op til alle krav for at blive indeklimamærket.

Download

Moisture Buffer Capacity

Rapporten viser, at betonelementer har en god bufferindflydelse på reguleringen af fugtindholdet i boliger - og dermed en fortrinlig indvirkning på indeklimaet.