Vis menu

Statik

Dimensionering af letbetonelementer er hidtil foregået i henhold til "DS 420 Norm for letbetonekonstruktioner af letbetonelementer" og lastfastsættelsen har været foretaget ud fra "DS 410 Norm for last på konstruktioner"

Med overgangen til Eurocodes i Danmark fra januar 2009 skal dimensionering af letbetonelementer foretages i henhold til:

  • DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
  • DS/EN 1520/Till.1:2004
  • EN 1520 DK NA:2008 Nationalt Anneks til EN 1520, Præfabrikerede armerede elementer af letklinkerbeton med åben struktur
  • DS/INF 168:2008 Supplerende vejledning ved brug af EN 1520, præfabrikerede elementer af letbeton og åben struktur
Lastfastsættelsen skal foretages ud fra:
  • DS/EN 1991-1-1 Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner. Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger.
  • EN 1991-1-1 DK NA: 2007 - Del 1-1: Generelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger.

Download
Her kan du downloade informationer om statik og bæreevne for elementer af letbeton

Bæreevne og stabilitet

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 2

Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letbetonelementer

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Uarmerede vægelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 8

Et hæfte om udvikling, erfaring og sikkerhed vedrørende dimensionering af uarmerede vægelementer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2). Regnemodellen for lodret og vandret bæreevne findes her i Excel-fil.

Download


Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2). Regnemodellen for lodret bæreevne findes her i Excel-fil.

Download