Vis menu

El-indstøbning i elementer

Fremføring af el- og dataforbindelser i byggeri foretages ofte i skjulte føringsveje, der indstøbes i elementerne i form af tomrør og indstøbningsdåser.

Efter montering af elementerne trækker elinstallatøren de nødvendige ledningsforbindelser i tomrørerne og monterer kontakter og afbrydere.

Forberedelse af el-indstøbninger kræver nøje planlægning og samspil mellem byggeriets aktører. BIH har medvirket ved udarbejdelsen af en branchevejledning om el-indstøbninger i elementer.

Her beskrives de grænseflader, der er aktuelle mellem de projekterende og udførende parter.

Samtidig beskrives indstøbningsdelene og indstøbningsteknikken for dermed at tydeliggøre, hvilke muligheder og begrænsninger, der er ved indstøbning af el i elementer.

Download
Her kan du downloade informationer om el-indstøbninger i elementer

El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download