Vis menu

Teknik & design

Virksomhederne bag BIH samarbejder om at stille viden om byggeri med letbetonelementer til rådighed for såvel projekterende som udførende.

Gennem samarbejde med eksperter indenfor de forskellige fagområder har samarbejdet ledt til ny viden om elementbyggeri blandt andet på områderne statik, lyd, brand og energi. På hjemmesiden er denne viden gjort tilgængelig for byggeriets parter.