Vis menu

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som BIH har medvirket til at få udarbejdet.

Virksomhederne bag BIH samarbejder om at stille den bedste faglige viden på området til rådighed for såvel projekterende som udførende. Gennem årene har det resulteret i nedenstående hæfter vedrørende stabilitet, lydisolering, brand m.v.

Præsentation, anvendelse og egenskaber

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008
 
Helvægge og dæk af letbeton hæfte 1
 
En samlet præsentation af de mange fordele og muligheder, der kan opnås med helvægge og dæk af letbeton i byggeriet. Præsentationen er kort i sin form og indeholder billeder af mange forskellige referencer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Bæreevne og stabilitet

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 2

Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letbetonelementer

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til dette notat og efterfølgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download


Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer - bilag

I publikation 2 ”Bæreevne og stabilitet” henvises der på side 37 til overstående notat og følgende bilag, som er udgivet af BIH, 25. oktober 2008.

Download


Lydisolering

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 3

Hæftet indeholder lovmæssige bestemmelser, hovedprincipper for projektering, produktbeskrivelse, bygningsdele, samlingsdetaljer samt projekteringseksempler.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Uarmerede vægelementer

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 8

Et hæfte om udvikling, erfaring og sikkerhed vedrørende dimensionering af uarmerede vægelementer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Brandmodstandsevne

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2005

Helvægge og dæk af letbeton hæftet 9

Beregning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Energieffektive boliger

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 10

Hæftet giver et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Forebyggelse af revner

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2010, revideret juli 2015

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 11

I denne vejledning har vi indarbejdet den erfaring om revner, som BIH har opsamlet gennem en årrække. Vejledningen gør det nemmere at begrænse omfanget af revner og dermed opnå et mere tilfredsstillende resultat

Findes kun i elektronisk pdf-udgave.

Download


Rettelsesblad: Forebyggelse af revner - hæfte 11

Download


Øvrige publikationer og informationsmateriale

El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Rettelsesblad til El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Download


Montage for betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2012

Branchevejledningen er en revision af tidligere udgaver og er den 4. udgave i rækken.

Download


Opdateringsblad til Branchevejledningens 2. udgave

Udgivet af Branchemiljørådet BAR, 2008

Opdateringsbladet (side 32) er en tilføjelse om "Asymmetriske elementer vendes med 2 kasteblokke - medmindre elementleverandøren foreskriver en anden metode" til  2. udgave af Branchevejledningen fra 2005

Download


Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Tolerancer og overfladespecifikationer for vægge og dæk af letbeton

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download


Rettelsesblad til Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

Juli, 2007

Download


Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Udarbejdet af Teknologisk Institut for Letbetonelementgruppen - BIH, 2007

CO2-regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus

Download


Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (1)

Udgivet af Letbetonelementgruppen, 2008

Fase 1 - Lodret belastede vægge.
Rapport udarbejdet af civilingeniør Per Goltermann, Rambøll, 2004.

Download


Vurdering af uarmerede vægges bæreevne (2)

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Opdatering af ovenstående rapport fra fase 1. Omfatter både fase 1 og fase 2 undersøgelserne samt ekstra forsøg.
Rapport udarbejdet af Gollermann Consult, 2007

Download


Ny bulletin for brugen af wirebokse

Forskning på Syddansk Universitet har - med støtte fra Betonelement-Foreningen – fundet løsningen på udfordringerne ved brug af wirebokse. 

Download


Bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af bips, 2005

Fordeling af projekteringsydelser, hvori der indgår elementer af letbeton og letklinkerbeton

Download


Rettelsesblad til bips A113

Rettelser udgivet november 2014.

Download


Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

Download


Beregningsprogrammer


Program til brandteknisk dimensionering (vægge)

Med programmet LKvaeg.exe kan du let og hurtigt beregne bæreevnen af en letbeton-væg påvirket af en standardbrand efter ISO 834.

Download


Program til brandteknisk dimensionering (dæk)

Med programmet LKdaek.exe kan du let og hurtigt beregne bæreevnen af et letbeton-dæk påvirket af en standardbrand efter ISO 834.

Download


Vejledning - Brandteknisk dimensionering (vægge)

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download


Vejledning - Brandteknisk dimensionering (dæk)

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download


Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2). Regnemodellen for lodret og vandret bæreevne findes her i Excel-fil.

Download


Regnemodeller vedr. bæreevne og stabilitet

To regnemodeller er udarbejdet i tilknytning til BIH's projekteringsanvisning vedr. bæreevne og stabilitet for helvægge og dæk af letbetonelementer (BIH-hæfte 2). Regnemodellen for lodret bæreevne findes her i Excel-fil.

Download