Vis menu

Historiske vejledninger


 

Ny anbefaling vedrørende huldæk og brand

Her kan du downloade den nye anbefaling

Download


Huldæk på fleksible understøtninger

Anbefaling i forbindelse med huldæk oplagt på fleksible understøtninger - f eks på stålbjælker.

Download


Vejledning i dimensionering for fuldt udviklet brand

Kristian Hertz, september 2006

Download


Beregning af temperaturer i brandpåvirkede dæk og huldæk

Kristian Hertz, 2006

Download


Simplificeret fremstilling af forskelle i deformationsforhold for betondæk og vægge ved påvirkning af standardbrand og fuldt udviklet brand

Kristian Hertz, 2006

Download


Byggeansøgning

Eksempel på tekst i byggeansøgning, 2005

Download


Designanvisning for huldæks forskydningsbæreevne under brand

Anvisningen er udgivet i 2005

Download


Huldæk har fortrinlige brandegenskaber

Pressemeddelelse, 2005

Download


Huldæk og brand

Resultater af brandprøvninger, 2005

Download


Evaluering af brandtest

Jesper Frøbert Jensen, 2004

Download


Ny serie af brandteste af betonhuldæk

Pressemeddelelse, 2004

Download


Straingaugemålinger

Download


Vurdering af dansk og undenlandsk praksis

Udarbejdet for Betonelement-Foreningen, 2002

Download